Dowody osobiste

AKTUALNOŚCI - SAS 4 / 2018

30 lipca 2018 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi. Zgodnie z projektem proces wydawania nowych dowodów ma się rozpocząć już w marcu 2019 r., a wymiana „starych” dokumentów na „nowe” wyposażone w warstwę elektroniczną zakończyć się ma w 2029 r.
Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN). W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem osobistym”). Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny.
Natomiast 10 sierpnia 2018 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do projektu nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Jego przepisy określają m.in. wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa