Narodowy spis powszechny

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2021

8 lutego 2021 r. do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druk nr UD 173).

Projektowana ustawa ma na celu umożliwienie efektywnego przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w warunkach zagrożenia epidemicznego choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV-2, zwanej COVID-19.
Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wydłużenie czasu trwania NSP 2021 o trzy miesiące. Po wejściu w życie projektowanej ustawy NSP 2021 zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia 2021 r do 30 września 2021 r., natomiast zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – powinien zakończyć się już 30 czerwca 2021 r. Oczekiwanym rezultatem nowelizacji będzie zapewnienie możliwości zbierania danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym w miesiącach letnich 2021 r., kiedy można spodziewać się znacznego spadku zachorowań na COVID-19, w szczególności będącego efektem powszechnych szczepień dla obywateli przeciwko COVID-19.
Proponowane w projektowanej ustawie rozwiązania umożliwią elastyczne reagowanie na zmiany sytuacji epidemicznej. Rozwiązania te pozwolą na szybkie dostosowanie się do niepewnych obecnie warunków przeprowadzania NSP 2021, w których konieczne może się okazać znaczne ograniczenie lub całkowita rezygnacja z metody wywiadu bezpośredniego albo możliwe będzie – w zależności od efektu szczepień przeciwko COVID-19, objętych Narodowym Programem Szczepień, powiązanego w znacznej mierze z zainteresowaniem społeczeństwa tymi szczepieniami – skorzystanie w miesiącach letnich 2021 r. ze wszystkich trzech metod zbierania danych w ramach NSP 2021.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa