XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ZE ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH - SAS 3 / 2019

Pierwszy raz po wyborach samorządowych spotkali się delegaci z gmin członkowskich na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP. W spotkaniu uczestniczyli też liczni obserwatorzy z gmin członkowskich i nieczłonkowskich.

Odchodzący Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 roku i otrzymał absolutorium. Delegaci przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz uchwalili budżet Związku na obecny rok. Delegaci Zgromadzenia Ogólnego ZGW RP wybrali nowego przewodniczącego Związku, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Na Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich wybrano Krzysztofa Iwaniuka – Wójta Gminy Terespol.


KRZYSZTOF IWANIUK jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2003 r. Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.
W latach 1990-92 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Terespol. Od roku 1992 r. do dnia dzisiejszego jest Wójtem Gminy Terespol.
Od 1999 r. pełni funkcje w Związku Gmin Wiejskich RP, początkowo jako członek Zarządu, następnie Wiceprzewodniczący Związku. Jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bierze udział w pracach Zespołu Finansów Publicznych oraz licznych Komitetach Regionalnych.

Za przyczynienie się do rozwoju gminy, która stała się wzorem do naśladowania dla innych gmin wiejskich został uhonorowany nagrodą im. Grzegorza Palki zwanej również Samorządowym Oskarem. Za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. W 2015 r. Krzysztof Iwaniuk został Człowiekiem Roku 2015 Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego w plebiscycie „Wspólnoty Bialskiej”.
Posiada liczne odznaczenia państwowe, w tym jedno z najwyższych Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Dowodem właściwego zarządzania gminą są liczne nagrody i wyróżnienia, jak np. III miejsce w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, I miejsce w kategorii „Partycypacja Mieszkańców i Komunikacja Społeczna”. W I edycji konkursu „ Nasza Gmina w Europie” gmina uzyskała nagrodę za działania na rzecz Ochrony Środowiska w dziedzinie gospodarka wodna, trzykrotny tytuł w konkursie „Przyjaźni Środowisku” zwieńczony tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii”, obecność w „Złotej Setce Samorządów w Polsce” oraz wyróżnienie „Grunt na Medal ”, tytuł „Lider Polskiej Ekologii” oraz I miejsce w kategorii gminy wiejskie „Najlepsza Gmina Lubelszczyzny 2006”, wyróżnienie w rankingu „Gmina Przyjazna Oświacie i jej pracownikom”, tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju”, jak również nagrody i wyróżnienia branżowe , m.in. II miejsce w konkursie na „Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2013 Roku” oraz wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie drogowe i terenów publicznych” w 2018 roku.CZŁONKAMI ZARZĄDU ZOSTALI WYBRANI:

Anna Grygierek – burmistrz Strumienia
Jacek Brygman – wójt gminy Cekcyn
Stanisław Jastrzębski – wójt gminy Długosiodło
Zmarzlak Dorota – wójt gminy Izabelin
Buras Marian – wójt gminy Morawica
Mirosław Lech – wójt gminy Korycin
Tomasz Osowski – wójt gminy Ełk
Paweł Piwko – wójt gminy Radwanice
Dariusz Strugała – burmistrz Jaraczewa
Dariusz Kubus – wójt gminy Andrespol

CZŁONKAMI KOMISJI REWIZYJNEJ

na lata 2019-2024 zostali wybrani:
Agnieszka Wojda – wójt gminy Kocierzew Południowy
Bogumiła Lewandowska-Siwek – wójt gminy Baranów
Jacek Czarnecki – wójt gminy Chełmża
Wacław Adamczyk – burmistrz Biała Rawska
Wojciech Rudalski – wójt gminy Paradyż

Drugi dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego ZGW RP to przede wszystkim dyskusja merytoryczna. Zgromadzeni wójtowie i burmistrzowie omówili problemy:

  • transportu publicznego i dróg publicznych;
  • finansowania zadań własnych samorządu terytorialnego, w szczególności oświaty;
  • oraz zmiany granic gmin.

Dyskusja o problemach oświatowych to jeden z ostatnich tematów poruszanych podczas XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP.
Postulaty gmin dotyczące zasad zmiany granic gmin przedstawił Leszek Świętalski, sekretarz generalny ZGW RP. W tej części dyskusji uczestniczył m.in. Grzegorz Ziomek, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa