Wynagrodzenia nauczycieli

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2020

4 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projektowana nowelizacja jest konieczna ze względu na ustaloną w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. kwotę bazową dla nauczycieli, która będzie obowiązywać od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3537,80 zł. Zmiana kwoty bazowej od dnia 1 września 2020 r. będzie skutkować wzrostem wynagrodzenia średniego nauczycieli o 6% w porównaniu do wynagrodzenia średniego obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. W związku z powyższym, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (którzy stanowią ok. 96% wszystkich nauczycieli) od dnia
1 września 2020 r. wyniesie:

  • nauczyciela stażysty – 2 949 zł,
  • nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł,
  • nauczyciela mianowanego – 3 445 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa