Edukacja informatyczna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2020

5 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Nowoczesne, otwarte, odpowiedzialne społeczeństwo uwzględnia oczekiwania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. Odpowiadając na te potrzeby, nowa edycja programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024 uwzględni w procesie wspierania szkół, również szkoły realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także sytuację, w której nauczanie i uczenie się jest z konieczności (w sytuacji zagrożenia epidemicznego) realizowane w ramach kształcenia na odległość.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa