Pomoc JST poszkodowanym w wyniku działania żywiołu

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2020

7 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Projekt przewiduje uproszczenie procedur administracyjnych związanych z remontem lub odbudową obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych mających miejsce w czerwcu 2020 r. Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia pozwoli podmiotom poszkodowanym przez żywioł, posiadającym obiekty budowlane na obszarach gmin ujętych w rozporządzeniu, na skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2020 r. poz. 764). W szczególności, w przypadkach określonych w ustawie, nie będzie wymagane pozwolenie na budowę – w to miejsce wystarczy zgłoszenie robót budowlanych; natomiast samo zgłoszenie remontu organowi administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie wymagane. Oczekiwany efekt: przyśpieszenie procesu odbudowy.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa