Energia odnawialna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2021

26 lipca 2021 r. do Marszalka Sejmu trafił senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Projekt ma na celu rozszerzenie zakresu działalności spółdzielni energetycznych w taki sposób, że energia odnawialna uzyskiwana w należących do spółdzielni instalacjach OZE, będzie mogła być również magazynowana, zużywana i odsprzedawana innym podmiotom. Projekt umożliwia ponadto spółdzielniom prowadzanie działalności polegającej na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych także na terenach miejskich, a nie tylko – jak obecnie – wiejskich i miejsko wiejskich.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa