Nieodpłatna pomoc prawna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2023

28 kwietnia 2023 r. do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania skierowany został opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494).

Propozycje objęte niniejszym projektem obejmują trzy podstawowe obszary: nowe rozwiązania dotyczące organizacji systemu nieodpłatnej pomocy, zwiększenie dostępności systemu dla osób potrzebujących oraz wprowadzenie dodatkowych obowiązków w zakresie korzystania z systemu teleinformatycznego. Z inicjatywy Rady Polityki Senioralnej przedstawiona została propozycja, aby na prośbę osoby uprawnionej ze szczególnymi potrzebami pomoc prawna udzielana była na piśmie. Udzielanie porady w formie ustnej było dla wielu osób niewystarczające i utrudniające faktyczne skorzystanie z przekazanych informacji. Wprowadzenie formy pisemnej pozwoli na utrwalanie przekazywanych informacji i ułatwi ich wykorzystanie.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa