BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Od 9 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996)  

Ustawa określa:

1)    cel działalności, zadania oraz organizację Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
2)    zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów;
3)    zasady umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych;
4)    zasady przygotowywania i przeprowadzania przymusowej restrukturyzacji;
5)    zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu realizacji zadań Funduszu.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa