Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

9 listopada - zakończyło się 71 posiedzenie sejmu. W jego trakcie Sejm uchwalił 27 ustaw, które trafią teraz do dalszych prac w Senacie.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

6 listopada - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Związek Miast Polskich broni samorządów przed rozwiązaniami, które utrudnią prowadzenie gospodarki odpadami. Chodzi o obowiązek posiadania 10% taboru napędzanego energią elektryczną.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

5 listopada - Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie uzupełniające obwieszczenie z 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.

Czytaj więcej: Państwowa Komisja Wyborcza

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 1 września 2018 r. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

Czytaj więcej: Ministerstwo Edukacji Narodowej

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

Według pierwszych nieoficjalnych wyników głosowania w niedzielnych wyborach samorządowych, aż 16 członków Zarządu ZMP z 25 wygrało wybory w swoich miastach już w pierwszej turze.

Czytaj więcej: Związek Miast Polskich aktualności

 

Anonimizacja dokumentów przez wójta niezgodna

z obowiązkiem udzielenia informacji publicznej

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO / SAS 5/2018

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z  25 września 2018 r. – sygn.: I OSK 971/18

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wójt – anonimizując wszystkie dokumenty w zakresie kwot i danych kontrahentów – nie wykonał prawidłowo obowiązku udzielenia informacji publicznej. NSA oddalił skargę kasacyjną wójta.

Dnia 6 września 2017 r. wnioskodawca wystąpił do wójta z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydatków, jakie gmina poniosła na promocję w 2014 r. - kopii wszystkich faktur, rachunków i pozostałych dokumentów z tym związanych. Wójt przesłał wszystkie żądane kopie posiadanych dokumentów, zostały one jednak zanonimizowane „w zakresie nazw pomiotów, cen jednostkowych i wartości ogółem”, a część dokumentów miała także „zanonimizowaną ilość towaru sprzedanego”.

Czytaj więcej: Anonimizacja dokumentów przez wójta niezgodna z obowiązkiem udzielenia informacji publicznej

 

Fundusz Dróg Samorządowych

AKTUALNOŚCI / ANALIZY I KOMENTARZE / SAS 5/2018

25 września premier przekazał do laski marszałkowskiej projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (dalej FDS). Proponowany nowy, państwowy fundusz celowy stanowić ma mechanizm wsparcia modernizacji sieci dróg lokalnych, będący kontynuacją dotychczasowych działań państwa w tym zakresie, podejmowanych w ostatnich latach przez rządy PO-PSL oraz Zjednoczonej Prawicy. W porównaniu z nimi, angażuje znacznie większe kwoty oraz ma dłuższą perspektywę czasową - na dziesięć lat, do 2028 r. Projekt zakłada też płynne przejęcie finansowania jeszcze niezrealizowanych projektów, na które przyznano środki na podstawie obecnie obowiązujących rozwiązań.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2019 - Czytaj więcej ... 

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 5/2018

25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach.

Czytaj więcej: Zmiany w szkolnictwie zawodowym

 

Działalność kulturalna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 5/2018

2 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt reguluje tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej: Działalność kulturalna

 

Przetwarzanie danych osobowych w trakcie kampanii wyborczej

RODO A KAMPANIA WYBORCZA 

Kampania wyborcza związana z wyborami samorządowymi nabiera rumieńców. Kampania rządzi się swoimi prawami, ale od 1 maja 2018 r. musimy także pamiętać o uwzględnieniu zasad wynikających z RODO w trakcie jej przygotowywania i prowadzenia. Nie można prowadzić kampanii bez przetwarzania danych osobowych, co jest oczywiste. Na gruncie RODO pojęcie przetwarzania danych osobowych zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 2. Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

IV edycja OSG 2018 r. już za nami!

RELACJA 

W dniach 18-19 października 2018 r. w Siedlcach odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu. Czytaj więcej ...

 

Ranking Gmin Małopolski - wyniki

4 października w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej zostały ogłoszone wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2018. Ranking to inicjatywa realizowana od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Czytaj więcej: Ranking Gmin Małopolskich - wyniki

 

Gmina Przyjazna Seniorom!

Od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ASOS - GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. W jego ramach realizowany jest Program Oszczędny Senior – Ogólnopolska Karta Seniora, który jest współfinansowany z funduszy ASOS. Z kolei w jego ramach wydawana jest Ogólnopolska Karta Seniora i jej edycje lokalne (już 106 samorządów). Te działania odbywają się także pod patronatem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i wielu wojewodów.

Czytaj więcej: Gmina przyjazna seniorom!

 

SAMORZĄDOWCY NA START! 

Drugie ekstremalne Mistrzostwa Polski

Samorządowe w Runmageddonie

17 LISTOPADA 2018 R. – SIEDLCE

Na terenie stadionu ROSRRiT, na siedleckich Błoniach przy ul. Jana Pawła II 6, 17 listopada, po raz drugi odbędą się Mistrzostwa Polski Samorządowców w Runmageddonie, czyli najbardziej ekstremalnym cyklu biegów przeszkodowych w Europie. Na samorządowców czeka wymagająca 6-kilometrowa formuła Rekrut z ponad 30 przeszkodami przygotowanymi przez inżynierów Runmageddonu. Czytaj więcej ...

 

Czas audytów w ramach II etapu Programu „Przyjazna Polska”

Trwa V edycja Programu „Przyjazna Polska”. Rozpoczął się II etap programu, podczas którego wykwalifikowani audytorzy odwiedzają gminy w celu weryfikacji informacji przesłanych w ankietach zgłoszeniowych. Czytaj więcej ...

 

Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany System

Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

Zrównoważony rozwój regionów. Czy obszary wiejskie kiedykolwiek dogonią miejskie?

Trwające spory środowisk naukowych i politycznych o stan oraz proces rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski czy Europy prowadzą do wspólnych wniosków tak zwolenników tezy o pogłębianiu się zróżnicowania poziomu rozwoju i warunków życia regionów, jak i jego oponentów.

Czytaj więcej: Samorząd lokalny 2030 a Zintegrowany Systemu Kwalifikacji jako narzędzie całożyciowej edukacji

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa