Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

9 października - połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk nr 2859).

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

9 października - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Związek Miast Polskich broni samorządów przed rozwiązaniami, które utrudnią prowadzenie gospodarki odpadami. Chodzi o obowiązek posiadania 10% taboru napędzanego energią elektryczną.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że w czasie, w którym właściwa obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dysponuje spisem wyborców, jest ona jedynym dysponentem i administratorem tych danych.

Czytaj więcej: Państwowa Komisja Wyborcza

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 1 września 2018 r. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

Czytaj więcej: Ministerstwo Edukacji Narodowej

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

24 sierpnia - zaprezentowany został opracowany wspólnie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Czytaj więcej: Urząd Ochrony Danych Osobowych

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

22 sierpnia - Minister Inwestycji i Rozwoju zdecydował o dofinansowaniu wkładu krajowego do inwestycji polegającej na przebudowie komunikacji miejskiej w Ełku.

Czytaj więcej: Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

MINISTERSTWO FINANSÓW

20 sierpnia - Ministerstwo Finansów opublikowało informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2019 rok. Wyniosła ona 4 164,83 zł na mieszkańca.

Czytaj więcej: Ministerstwo Finansów

 

Ranking Gmin Małopolskich - wyniki

4 października w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej zostały ogłoszone wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2018. Ranking to inicjatywa realizowana od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Tegorocznymi liderami Rankingu są gminy: Wielka Wieś, Niepołomice i Zakopane. Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Patronat medialny: Forum Samorządowe, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Fakty Oświęcim. 

Zapraszamy do zapoznana się ze szczegółami, dotyczącymi przedsięwzięcia na stronie: http://mistia.org.pl/ranking

 

Gmina Przyjazna Seniorom!

Od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ASOS - GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. W jego ramach realizowany jest Program Oszczędny Senior – Ogólnopolska Karta Seniora, który jest współfinansowany z funduszy ASOS. Z kolei w jego ramach wydawana jest Ogólnopolska Karta Seniora i jej edycje lokalne (już 106 samorządów). Te działania odbywają się także pod patronatem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i wielu wojewodów.

Czytaj więcej: Gmina przyjazna seniorom!

 

IV Edycja Ogólnopolskiego

Szczytu Gospodarczego OSG 2018

18-19 PAŹDZIERNIKA 2018, SIEDLCE

"Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości" to temat przewodni tegorocznej edycji OSG 2018.  Zobacz więcej ...

 

Nadchodzi 8. Europejski Kongres Małych

i Średnich Przedsiębiorstw!

17-18 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - KATOWICE

Do rozpoczęcia 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw pozostały już niespełna 3 tygodnie. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – organizator Kongresu – zdradza coraz więcej szczegółów. Wiemy już, że udział w sesji inauguracyjnej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Czytaj więcej ...

 

Gmina płaci za wypadek na szkolnym boisku

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 4/2018

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29 maja 2018 r., sygn. akt I ACa 1269/17

Zimą 2014 r. podczas przerwy lekcyjnej uczeń szkoły wraz z kolegami wyszedł na boisko szkolne. Tam ślizgał się na zrobionych z ubitego śniegu ślizgawkach. W trakcie zabawy uczeń zderzył się z kolegą, stracił równowagę i upadł twarzą na ziemię.

W wyniku tego wypadku stracił jeden ząb i uszkodził kilka innych. Na skutek tych obrażeń powód doznał 3 % uszczerbku na zdrowiu. Po wypadku uczeń przez cztery tygodnie nie chodził do szkoły, a przez prawie cztery miesiące przyjmował tylko płynne posiłki. Zaczął też nosić protezę zębową, przez co przestał się spotykać z rówieśnikami. Wypadek na boisku szkolnym nie miał jednak wpływu na wyniki ucznia w nauce.

Czytaj więcej: Gmina płaci za wypadek na szkolnym boisku

 

Przetwarzanie danych osobowych w trakcie kampanii wyborczej

RODO A KAMPANIA WYBORCZA 

Kampania wyborcza związana z wyborami samorządowymi nabiera rumieńców. Kampania rządzi się swoimi prawami, ale od 1 maja 2018 r. musimy także pamiętać o uwzględnieniu zasad wynikających z RODO w trakcie jej przygotowywania i prowadzenia. Nie można prowadzić kampanii bez przetwarzania danych osobowych, co jest oczywiste. Na gruncie RODO pojęcie przetwarzania danych osobowych zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 2. Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

RODO w samorządzie – wyjaśniamy wątpliwości

TEMAT NUMERU - SAS 4 / 2018 

Po wejściu w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L nr 119 z 4 maja 2016 r.), zwane dalej „RODO”, powstało wiele praktycznych problemów. Udzielamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

WYZNACZANIE PRACOWNIKA GMINY NA INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE 
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

RODO A DORĘCZANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
WIELU STRONOM POSTĘPOWANIA

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

SAMORZĄDOWCY NA START! 

Drugie ekstremalne Mistrzostwa Polski

Samorządowe w Runmageddonie

17 LISTOPADA 2018 R. – SIEDLCE

Na terenie stadionu ROSRRiT, na siedleckich Błoniach przy ul. Jana Pawła II 6, 17 listopada, po raz drugi odbędą się Mistrzostwa Polski Samorządowców w Runmageddonie, czyli najbardziej ekstremalnym cyklu biegów przeszkodowych w Europie. Na samorządowców czeka wymagająca 6-kilometrowa formuła Rekrut z ponad 30 przeszkodami przygotowanymi przez inżynierów Runmageddonu. Czytaj więcej ...

 

„Urządzamy swoje miasto, idę na wybory”

– kontynuacja kampanii edukacyjnej Związku Miast Polskich

Samorządy terytorialne zrzeszone w Związku Miast Polskich zachęcają mieszkańców do większego zaangażowania się w sprawy lokalne i wpływania na to, jak wyglądają miasta i jak się w nich żyje. Kampania „Urządzam swoje miasto”, realizowana właśnie przed wyborami samorządowymi, ma zwiększyć zainteresowanie udziałem w głosowaniu.
Inicjatywa Związku Miast Polskich ma uświadomić mieszkańcom, że wspólnie ze swoimi przedstawicielami w samorządzie mogą kształtować swoje najbliższe otoczenie. 

Czytaj więcej: „Urządzamy swoje miasto, idę na wybory” – kontynuacja kampanii edukacyjnej Związku Miast Polskich

 

Dowody osobiste

AKTUALNOŚCI / SAS 4 / 2018

30 lipca 2018 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi. Zgodnie z projektem proces wydawania nowych dowodów ma się rozpocząć już w marcu 2019 r., a wymiana „starych” dokumentów na „nowe” wyposażone w warstwę elektroniczną zakończyć się ma w 2029 r.

Czytaj więcej: Dowody osobiste

 

Gospodarka nieruchomościami

AKTUALNOŚCI / SAS 4 / 2018

Do Sejmu trafiły dwa senackie projekty nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące kwestii zwrotu wywłaszczonych nieruchomości byłym właścicielom.

Pierwszy dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14) poprzez umożliwienie byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o uwłaszczeniu, niezależnie od tego, czy wniosek taki złożyli też pozostali współwłaściciele lub ich spadkobiercy.

Czytaj więcej: Gospodarka nieruchomościami

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa