Transport kolejowy

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6 / 2019

3 grudnia 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, opracowany w Ministerstwie Infrastruktury.

Celem rozwiązań planowanych w projekcie jest wprowadzenie państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty. Nastąpi rozdzielenie funkcji szkolenia i egzaminowania maszynistów. Szkoleniem w dalszym ciągu będą się zajmować ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, a egzaminy będą prowadzone przez egzaminatorów zatrudnianych przez prezesa UTK, będącego centralnym organem administracji rządowej, krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa