SKIBNIEWSKI MEDIA

DATA POWSTANIA 1997 rok

Wydawane czasopisma: Serwis Administracyjno-Samorządowy
- poradnik prawno-informacyjny, wydawany od 1996 r.,

docierający do większości urzędów administracji państwowej i samorządowej w Polsce.

 

USŁUGI WYDAWNICZE:

– czasopisma i książki
– materiały reklamowo - promocyjne: broszury, foldery, inserty, pocztówki, plakaty, katalogi, akcydensy, papiery firmowe, ulotki, formularze, segregatory, kalendarze, instrukcje, etykiety, breloczki
– redakcja merytoryczna i techniczna, skład komputerowy (DTP)
– projektowanie graficzne, skanowanie, naświetlanie, montaż
– druk offsetowy (do B2), falcowanie, oprawa (szycie, klejenie), lakierowanie UV
– szybki druk (kserooffset z dostarczonych plików)
– kolportaż, wysyłka

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa