OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

W Dzienniku Ustaw z 1 marca 2019 r., pod poz. 409, opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej: OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

RACHUNKOWOŚĆ 2019

W Dzienniku Ustaw z 22 lutego 2019 r., pod poz. 351, opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czytaj więcej: RACHUNKOWOŚĆ 2019

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

13 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 270).

Czytaj więcej: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

KODEKS WYBORCZY

13 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 273).

Czytaj więcej: KODEKS WYBORCZY

TERMOMODERNIZACJA

11 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 stycznia 2019 r., poz. 51).

Czytaj więcej: TERMOMODERNIZACJA

PRAWA KONSUMENTA

W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2019 r. pod pozycją 134 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Czytaj więcej: PRAWA KONSUMENTA

OCHRONA ZWIERZĄT

W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2019 r. pod pozycją 122 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj więcej: OCHRONA ZWIERZĄT

USŁUGI ELEKTRONICZNE

W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2019 r. pod pozycją 123 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czytaj więcej: USŁUGI ELEKTRONICZNE

Fundusz Dróg Samorządowych

4 grudnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161).

Czytaj więcej: Fundusz Dróg Samorządowych

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach

18 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

Czytaj więcej: Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach

Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity

5 listopada 2018 r., pod pozycją 2096, opublikowany został w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej: Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych

3 listopada 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2092).

Czytaj więcej: Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

W Dzienniku Ustaw z 1 października 2018 r., pod poz. 1870 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Czytaj więcej: BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

W dzienniku Ustaw z 1 października 2018 r., pod poz. 1872 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Czytaj więcej: DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

USTRÓJ M.ST. WARSZAWY

W Dzienniku Ustaw z 25 września 2018 r., pod poz. 1817 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Czytaj więcej: USTRÓJ M.ST. WARSZAWY

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Od 24 sierpnia 2018 r. (częściowo z mocą wsteczną od 1 lipca br.) obowiązuje ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r., poz. 1532). 

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

WŁASNOŚĆ LOKALI

23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1506).

Czytaj więcej: WŁASNOŚĆ LOKALI

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r. poz. 1507).

Czytaj więcej: SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

DOCHODY JST – JEDNOLITY TEKST USTAWY

W Dzienniku Ustaw z 9 sierpnia 2018 r., pod poz. 1530 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: DOCHODY JST – JEDNOLITY TEKST USTAWY

FINANSOWE WSPARCIE BUDOWY MIESZKAŃ

1 maja 2018 r. weszły w życie przepisy uchwalonej 22 marca br. nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 756).

Czytaj więcej: FINANSOWE WSPARCIE BUDOWY MIESZKAŃ

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa