Aktualności legislacyjne 

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

12 lutego 2021 r. – Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich wydały wspólne stanowisko w sprawie centralizacji szpitali samorządowych. 

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

11 lutego 2021 r. – na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych przeprowadzono pierwsze czytanie i rozpatrzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 909).

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

9 lutego 2021 r. – Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt przewiduje m.in.:

Czytaj więcej: Rada Ministrów

 

Wywiad z Adamem Pawlickim – burmistrzem Jarocina

Jarocin cieszy się wzrostem liczby mieszkańców. Jak to jest możliwe, skoro w promieniu 70 km od miasta znajduje się stolica Wielkopolski oraz trzy duże byłe ośrodki wojewódzkie: Kalisz, Leszno oraz Konin? Wydawać by się mogło, że z Jarocina ludzie będą się wyprowadzać do większych miast. Tymczasem w gminie miejsko-wiejskiej Jarocin przybywa mieszkańców. Zobacz więcej ...

 

Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Wywiad zaczyna się od opisu walorów turystycznych tej urokliwej miejscowości w Małopolsce. Z rozmowy możemy dowiedzieć się także o planach lipnickiego samorządu, dotyczących odzyskania praw miejskich. Warto wspomnieć, że przez około 600 lat do 1934 roku Lipnica Murowana była miastem.

Czytaj więcej: Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

 

Działy administracji rządowej

AKTUALNOŚCI - SAS 1 / 2021

21 stycznia 2021 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk w trakcie wpisu).

Projekt ustawy dotyczy dostosowania struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiążą się wyzwania wywołane wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu zwiększenie efektywności działania administracji rządowej.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

AKTUALNOŚCI - SAS 1 / 2021

21 stycznia 2021 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr UC 24).

Czytaj więcej: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

a obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1 / 2021

Do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w ostatnim czasie dodano nowe przepisy tworzące Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), w stosunku
do której szereg obowiązków nałożono na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Powyższe regulacje dodane zostały mocą ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) – ujęto je w szczególności w nowym rozdziałach 5a i 5b ustawy (art. 27a-27h ustawy). Ponadto zmianie uległa sama nazwa ustawy – z „ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów” na „ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków”

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2021 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

 

 

Praca zdalna w okresie izolacji w związku

z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

PRAWO PRACY - SAS 1 / 2021

OPIS SYTUACJI:
Pracownik trafił na kwarantannę w związku z kontaktem z osobą, u której wykryto koronawirusa COVID-19. Poinformował o powyższym fakcie swojego przełożonego i jednocześnie zgłosił chęć pracy zdalnej. Dostał zgodę na świadczenie pracy w tym okresie i w tym trybie. Po upływie pięciu dni, od uzyskania takiej zgody, pracownik powiadomił swojego przełożonego o pozytywnym wyniku testu na COVID-19, i wyraził chęć kontynuowania pracy zdalnej.

Czytaj więcej: Praca zdalna w okresie izolacji w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

 

Uchwała w sprawie wotum zaufania

dla wójta musi posiadać uzasadnienie

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 6 / 2020

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 7 października 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 785/19

Uchwała w przedmiocie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania nie może być pozbawiona uzasadnienia. Rada gminy powinna wskazać na podstawę swojej decyzji, którą stanowić może wyłącznie negatywna ocena merytoryczna przedstawionego przez wójta raportu o stanie gminy. Nieudzielenie wotum zaufania wójtowi nie może być natomiast uzasadnione arbitralnymi przesłankami politycznymi.

Czytaj więcej: Uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta musi posiadać uzasadnienie

 

Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa

i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

20 stycznia 2021 r. gościem kanału Forum Miasteczek Polskich był Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa. Opowiadał o zrealizowanych i zaplanowanych w Grajewie inwestycjach mieszkaniowych, a także w infrastrukturę techniczną, rekreacyjną oraz z zakresu małej retencji i gospodarki niskoemisyjnej. Ciekawym wątkiem okazały się szczegóły i kulisy grajewskiego programu rewitalizacji, wzorowanego na włoskim Turynie. Nie zabrakło wskazówek na temat zarządzania finansami oświaty, która – jak wiadomo – pochłania sporo środków własnych każdego samorządu.

Czytaj więcej: Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

 

Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy oraz ogłosiło listę zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2020.

Czytaj więcej: Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

 

Wywiad z Iwoną Michniewicz - burmistrz Koźminka.

1 stycznia 2021 r. Koźminek odzyskał prawa miejskie po 150 latach. Wydarzenie to stanowiło bezpośredni pretekst przeprowadzenia wywiadu z panią burmistrz Iwoną Michniewicz. Zobacz więcej

 

Egzamin, jakim był 2020 rok, samorządy

zdały bardzo dobrze – wywiad z Andrzejem Płonką

Mijający rok 2020 był ogromnym sprawdzianem w wielu dziedzinach życia. Postawił też mnóstwo wyzwań przed samorządami. Które były najcięższą próbą? Razem z Prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzejem Płonką podsumowaliśmy 2020 rok w samorządzie.  Czytaj więcej ...

 

Pismo Związku Powiatów Polskich do Ministerstwa Zdrowia

AKTUALNOŚCI

Przedstawiamy pismo Pana Andrzeja Płonki – Prezesa Zarządu ZPP, skierowane do Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Współprzewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, dotyczące przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem COVID-19 pracownikom medycznym zatrudnionym w SOR, lzbach Przyjęć i Zespołach Ratownictwa Medycznego.  Czytaj więcej ...

 

Wsparcie gmin popegeerowskich

Od 4 stycznia 2021 r. rusza nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który potrwa do 12 lutego 2021 r. Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich wyniesie łącznie 250 mln zł, co jest znaczącym impulsem do realizacji inwestycji tzw. pierwszej potrzeby w gminach popegeerowskich. Czytaj więcej ...

 

Osteoporoza – kompendium wiedzy dla JST

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Przedstawiamy Państwu kompendium wiedzy na temat programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i diagnostyki osteoporozy przygotowane we współpracy z ekspertami dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj więcej ...

 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 – wyniki

AKTUALNOŚCI

Organizatorami Rankingu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Wyniki oparte są o dane statystyki publicznej za lata 2017-2019.

ranking1

Czytaj więcej: Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 – wyniki

 

Mapa kompetencji JST - nowe narzędzie od ZPP

AKTUALNOŚCI

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali Mapę kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. To narzędzie, które w szybki i skuteczny sposób pozwoli sprawdzić, jakie zadania przypisane są poszczególnym organom JST. Czytaj więcej ...

 

Ruszyła Warszawska Akademia Dostępności

– największy samorządowy projekt szkoleniowy

dla koordynatorów i liderów dostępności z Warszawy

AKTUALNOŚCI

Warszawska Akademia Dostępności to warsztaty, szkolenia i webinaria dla pracowników oraz koordynatorów dostępności. Celem projektu jest wypracowanie standardów i wdrożenie rozwiązań, dzięki którym osoby z różnymi niepełnosprawnościami nie będą miały problemu z uczestnictwem w życiu publicznym. Bardzo ważnym elementem inicjatywy jest edukacja urzędników samorządowych oraz pracowników instytucji pozarządowych, którzy na co dzień pracują na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt koordynuje Fundacja Kultury bez Barier.

Czytaj więcej: Ruszyła Warszawska Akademia Dostępności – największy samorządowy projekt szkoleniowy dla...

 

Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Poprawa świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa na temat osteoporozy i jej skutków oraz poprawy dostępu do wczesnej diagnostyki była jednym z tematów Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego (KWPS), który odbył się "on-line" w dniu 4 listopada 2020 roku. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Wiśniew, Przewodniczący KWPS – Pan Krzysztof Kryszczuk, a udział w nim wzięli wójtowie gmin powiatu siedleckiego oraz goście, w osobach: Prezesa Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie – Pana Szymona Chrostowskiego i redaktora naczelnego Serwisu Administracyjno-Samorządowego – Pana Dariusza Skibniewskiego.

Czytaj więcej: Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

 

Brak uzasadnienia, sporządzonego przez wójta, burmistrza,

prezydenta miasta do projektu uchwały,

nie powoduje nieważności aktu

SĄDY O SAMORZĄDACH – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. II FSK 3202/19

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak uzasadnienia do projektu uchwały nie powoduje wadliwości podjętej przez radę gminy uchwały, stanowiącej podstawę do jej uchylenia. 

Czytaj więcej: Brak uzasadnienia, sporządzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do projektu uchwały,...

 

Udzielanie wzajemnej pomocy finansowej między samorządami

ANALIZY SAMORZĄDOWE – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Ustawy ustrojowe przewidują możliwość udzielania wzajemnej pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego, a także – chociaż z pewnymi ograniczeniami – przez związki komunalne i stowarzyszenia JST:

Czytaj więcej: Udzielanie wzajemnej pomocy finansowej między samorządami

 

Głosowanie nad wotum zaufania dla wójta

bez debaty nad raportem o stanie gminy

SĄDY O SAMORZĄDACH – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6/2020

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. II OSK 600/20

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w obecnie obowiązujących przepisach ustawy o samorządzie gminnym brak jest normy prawnej nakazującej radnym brać udział w debacie nad raportem o stanie gminy. Sąd stwierdził przy tym, że nie sposób uznać, aby zabranie głosu przez radnych w debacie nad raportem było konieczną przesłanką zgodności z prawem całej procedury, której zwieńczeniem jest uchwała w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Czytaj więcej: Głosowanie nad wotum zaufania dla wójta bez debaty nad raportem o stanie gminy

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa