1belkaets

tauron960x2001

 

 

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

8 września 2022 r. zakończyło się 48. posiedzenie Senatu. Izba  rozpatrzyła 3 ustawy, do których wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw. 

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

6 września 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

18 i 19 sierpnia w Szczecinie obradowali skarbnicy Miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Skarbnicy dyskutowali o aktualnych problemach finansowych miast. Wskazywali, że jeżeli żadne zmiany w zakresie finansowania JST nie zostaną wprowadzone, to nieuniknione będą podwyżki cen i opłat za niemalże wszystkie usługi publiczne.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Po Forum Miasteczek Polskich

RELACJA

fmp 2022 poziom

21 i 22 września w warszawskim hotelu Novotel Warszawa Centrum odbyło  się II Forum Miasteczek Polskich. W trakcie dwudniowego wydarzenia blisko 300 samorządowców, przedstawicieli strony rządowej oraz ekspertów rozmawiało m.in. o nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, kryzysie w sektorze energetycznym oraz innych problemach, z jakimi borykają się miasteczka i gminy wiejskie. Gościem specjalnym wydarzenia był minister ds. rozwoju samorządu Włodzimierz Tomaszewski. Gospodarzami wydarzenia byli Grzegorz Cichy - Burmistrz Proszowic oraz Janusz Buzek. Czytaj więcej ...

 

O problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Wywiad z Grzegorzem Cichym, burmistrzem małopolskich Proszowic
i prezesem Unii Miasteczek Polskich.

Drożejące usługi komunalne, rosnące ceny prądu i opału, presja płacowa, zmiany podatkowe, ale także otoczenie opieką uchodźców wojennych z Ukrainy – to wyzwania, przed jakimi w najbliższych miesiącach staną wójtowie, burmistrzowie i skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego. Przed zaplanowanym w dniach 21-22 września II Forum Miasteczek Polskich o problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek rozmawiamy z Grzegorzem Cichym, burmistrzem małopolskich Proszowic i prezesem Unii Miasteczek Polskich.

Czytaj więcej: O problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek

 

Idea Smart City jako kierunek rozwoju

dla systemów bezpieczeństwa, ruchu ulicznego

i zarządzania infrastrukturą miejską

Wraz z rozwojem technologii dokonuje się również pewna transformacja koncepcji rozwoju miast. Nowy trend nazywany Smart City lub Inteligentne Miasto to idea promująca wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych do poprawienia wielu obszarów funkcjonowania miast, takich jak: bezpieczeństwo, zarządzanie ruchem, transport publiczny, zarządzanie parkingami i infrastrukturą miejską, zużycie energii, gospodarka odpadami i jeszcze wiele innych, na przykład związanych z administracją czy zdrowiem. Zgodnie z tą ideą miasta powinny stać się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, tworzoną z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: Idea Smart City jako kierunek rozwoju dla systemów bezpieczeństwa, ruchu ulicznego i zarządzania...

 

Wodociągi i kanalizacja

w obliczu nowych wyzwań

PKO BP SA

Polski sektor wodociągowo–kanalizacyjny przeszedł w ciągu ostatnich 33 lat gruntowną transformację. Poczynając od przekształceń własnościowych, poprzez modernizację technologiczną, rozwój liniowych i punktowych elementów infrastruktury wod.-kan., a kończąc na zmianach w obszarach organizacji,  zarządzania i finansów. W latach 1990–2020 nastąpił przyrost długości sieci wod.-kan. z około 120 tys. km do około 483 tys. km. Poziom zwodociągowania w Polsce przekroczył już 90 proc., a skanalizowania 70 proc.

Czytaj więcej: Wodociągi i kanalizacja w obliczu nowych wyzwań

 

Polskie gminy chcą być samowystarczalne

ETS

Coraz więcej gmin w Polsce ma gotowe plany, których realizacja da im samowystarczalność energetyczną. W przygotowaniu dokumentów, a potem także w realizacji koncepcji pomaga skutecznie spółka Energy Trade Solutions. Z jej pomocy skorzystały między innymi świętokrzyskie gminy: Baćkowice, Tuczępy i Łagów. Te samorządy już przystąpiły do działań, mających zapewnić im samowystarczalność energetyczną, co jest szczególnie ważne w czasie zmian, które planuje zarówno Polska, jak i Unia Europejska. 

Czytaj więcej: Polskie gminy chcą być samowystarczalne

 

Partner dla miast i gmin

MMCITE

MMCITÉ to czołowe czeskie studio projektowe, które od ponad 25 lat zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznej. Głównym przedmiotem zainteresowania są meble miejskie we wszystkich formach.

Czytaj więcej: Partner dla miast i gmin

 

Zielony Zwrot dla samorządów

Modernizacja ulicznego oświetlenia

TAURON

Rosnące ceny energii zmuszają samorządy do szukania oszczędności. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie gminnych rachunków z tytułu zużycia energii elektrycznej jest modernizacja oświetlenia ulicznego. Od początku roku w kilkunastu gminach na południu Polski Tauron instaluje nowoczesne oświetlenie LED-owe, które zastępuje przestarzałe oprawy sodowe.

Czytaj więcej: Zielony Zwrot dla samorządów Modernizacja ulicznego oświetlenia

 

O zwiększeniu roli Sekretarza

podczas VI Kongresu Sekretarzy

19-20.10 - Warszawa

VI Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Jednym z głównych tematów tegorocznego Kongresu będzie dyskusja na temat zwiększenia roli Sekretarza w polskim samorządzie. Czytaj więcej ...

 

POLECO – spotkania w dobrym klimacie

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska

19-21 października 2022 r. – Poznań

Zróżnicowana ekspozycja, którą tworzą kluczowe firmy branży oraz bogaty program wydarzeń odpowiadający aktualnym wyzwaniom rynku, co roku przyciągają na targi POLECO wystawców i zwiedzających z Polski i zagranicy. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to wydarzenie, podczas którego przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i instytucje branżowe prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie, usługi i produkty z zakresu ochrony klimatu, w tym rozwiązań dla gospodarki obiegu zamkniętego, gospodarki komunalnej i dekarbonizacji. Czytaj więcej ...

 

Gala Rankingu Gmin Województwa

Pomorskiego 2022 - FRDL Gdańsk

18 listopada 2022 r. - Gdańsk

rg2022590x120

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli Gmin, Partnerów i Sponsorów na Galę Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022, która odbędzie się 18 listopada 2022 r. na 34 piętrze Olivia Star w Gdańsku. To miejsce zapewni wyjątkową oprawę i niezapomniane widoki na nadmorską panoramę. 

https://gdansk.frdl.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-pomorskiego-2022
https://www.facebook.com/FRDL.Gdansk/videos/444192284434872/

 

 

Możliwości lokowania nadwyżek finansowych

przez jednostki samorządu terytorialnego

Skarbiec TFI S.A.

Podmioty podlegające Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy państwowe uczelnie wyższe, mają bardzo ograniczone możliwości lokowania środków finansowych zgromadzonych na swoich rachunkach.

Czytaj więcej: Możliwości lokowania nadwyżek finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji

budżetowej po myśli samorządów

FINANSE SAMORZĄDU - SAS 4/2022

Ministerstwo Finansów kończy prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niestety zmiany zaproponowane w ostatecznym tekście tego aktu nie spełniają oczekiwań samorządów, odnośnie możliwości wykorzystania informacji ze sprawozdań budżetowych do szacowania kosztów usług realizowanych przez JST.

Czytaj więcej: Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji budżetowej po myśli samorządów

 

Milionowe inwestycje  w PGE Dystrybucja

RYNEK ENERGII - SAS 4/2022

Ponad 2 mld zł PGE Dystrybucja zainwestuje w 2022 roku w infrastrukturę energetyczną. Spółka zachęca firmy wykonawcze do udziału w przetargach na realizację inwestycji przyspieszających transformację energetyczną. 

Czytaj więcej: Milionowe inwestycje w PGE Dystrybucja

 

Remonty pustostanów szansą na zwiększenie

liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

bgk2022b

Potrzeby mieszkaniowe w Polsce wciąż są bardzo duże. Nie każdego stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a tym bardziej na zakup mieszkania z własnych środków. Rozwiązaniem dla najbardziej potrzebujących osób są mieszkania od gminy – komunalne lub socjalne. Tych niestety jest nadal zbyt mało, sytuację można jednak poprawić inwestując w pustostany.

Czytaj więcej: Remonty pustostanów szansą na zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

 

Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia

wysokości ekwiwalentu pieniężnego

dla strażaka OSP, a nie sposobu jego naliczania

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 4/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2022 r., nr WNP-I.4131.113.2022

Lokalnemu uchwałodawcy została przyznana kompetencja jedynie w zakresie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotniczej straży pożarnej, a nie sposobu naliczania tego ekwiwalentu. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego, wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego.

Czytaj więcej: Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka...

 

Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

AKTUALNOŚCI  - SAS 4/2022

Na lipcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zadecydowano, że rządowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (wraz z projektem ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych) został skierowany do dalszych prac w stosownych Zespołach KWRiST.

Czytaj więcej: Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

 

Zwycięzcy oraz mistrzowie Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2021 uhonorowani

RELACJA

Podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się 8 i 9 czerwca br. w Mikołajkach, odbyła się uroczysta gala wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. Czytaj więcej ...

 

Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

checiny

15 lipca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedziła Chęciny. Spotkała się zarówno z najmłodszymi mieszkańcami gminy, jak i z seniorami. Podczas wizyty szefowa resortu omówiła najważniejsze rządowe programy społeczne, a także podkreśliła dużą rolę samorządów w ich realizacji. Minister Marlena Maląg zwiedziła także chęcińskie zabytki, które stanowią wizytówkę królewskiego miasta.

Czytaj więcej: Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

 

W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

CHĘCINY RAJEM DLA CYKLISTÓW

checiny1

11 lipca 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski przy kontrasygnacie skarbnik Gminy i Miasta Chęciny Jadwigi Sinkiewicz wraz z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik podpisali umowę na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Chęcinach. W spotkaniu wzięli udział również: poseł Krzysztof Lipiec orz przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś.

Czytaj więcej: W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

  

Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony

interesów gmin posiadających spółki komunalne

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 3 / 2022

W dniu 13 kwietnia 2022r., za sygn. III CZP 54/22, Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, odpowiadając na pytanie:

„Czy w sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu, polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, istnieje pomiędzy spółką i tymi gminami bierne współuczestnictwo konieczne, gdy z uwagi na postawę poszczególnych wspólników (gmin) w sprawach istotnych dla funkcjonowania spółki, wspólnicy nie mogą realizować przysługujących im praw korporacyjnych, co może usprawiedliwiać żądanie rozwiązania spółki?”

Czytaj więcej: Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony interesów gmin posiadających spółki komunalne

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa