Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

19 stycznia 2022 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych dyskutowała nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na rok 2022.  Komisja wnioskowala o ich odrzucenie. Poprawki Senatu miały na celu m.in.: zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł z przeznaczeniem na leczenie nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego oraz opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej,

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

18 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostało stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach, zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846), przedłożone przez ministra zdrowia. Najważniejsze rozwiązania poselskiego projektu ustawy

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

12 stycznia 2022 r. Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wystosowały wspólny apel w sprawie podwyżek cen gazu i energii. Podwyżki cen gazu i energii elektrycznej, tak jak mieszkańców polskich miast, dotykają w coraz większym stopniu również przedsiębiorstwa komunalne. 

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Nieudzielenie wotum zaufania przez Radę nieważne

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu wyrokiem stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Szydłowo z czerwca 2021 r. dotyczącej nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Szydłowo Tobiaszowi Wiesiołkowi. Już wtedy Wójt ostrzegł Radnych, że brak uzasadnienia jest niesprawiedliwy oraz niezgodny z prawem. Po tej decyzji Rady sytuacja w samorządzie na kolejne miesiące mocno się zaostrzyła.

Czytaj więcej: Nieudzielenie wotum zaufania przez Radę nieważne

 

Walne Zgromadzenie Członków Unii Miasteczek Polskich

16-17 stycznia 2022 r.

W dniach 16-17 stycznia 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Mazowsze w Otrębusach, na zaproszenie Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Unii Miasteczek Polskich. UMP od 30 lat pełni rolę ogólnokrajowej korporacji samorządowej zrzeszającej małe miasta, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie aspirujące do roli miast.

ump1

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Członków Unii Miasteczek Polskich

 

Kompleksowe spotkanie branży komunalnej na Targach Kielce!

ekotech02022

Już po raz 22. w Targach Kielce odbędą się Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. W wydarzeniu biorą udział m.in. producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami oraz producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci. Spotkanie branży komunalnej przyciąga również przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów czy skupy surowców, przedstawicieli samorządów, pracowników administracji publicznej z wydziałów zajmujących się gospodarką komunalną oraz przedstawicieli świata nauki.

Czytaj więcej: Kompleksowe spotkanie branży komunalnej na Targach Kielce!

 

Relacja z Gali Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

11 stycznia 2022 r.

Gminy: Mielnik i Juchnowiec Kościelny oraz Miasto Wysokie Mazowieckie to liderzy Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego, którego organizatorami są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia, które odbyło się po raz pierwszy, było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Gala finałowa odbyła się we wtorek (11.01) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i wziął w niej udział wojewoda podlaski. Czytaj więcej ...

  

Od 1 stycznia ułatwienia dla rolników

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty

BIULETYN SAMORZĄDOWCA | AKTUALNOŚCI – SAS 6 / 2021

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa zakłada, że rada gminy w drodze uchwały zobowiązana będzie do wyznaczenia miejsc do prowadzenia takiego handlu. Wyznaczając takie miejsca rada gminy będzie brała pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Czytaj więcej: Od 1 stycznia ułatwienia dla rolników w prowadzeniu handlu w piątki i soboty

 

Gmina jest zobowiązana chronić sygnalistów

BIULETYN SAMORZĄDOWCA | ANALIZY SAMORZĄDOWE – SAS 6 / 2021

Pracodawcy samorządowi, zatrudniający co najmniej 50 pracowników, mają obowiązek wdrożyć procedury, zapewniające ochronę osobom zgłaszającym naruszenie prawa. Pracodawcy będący jednostkami organizacyjnymi gminy, mogą ustalić wspólne, wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Takie rozwiązania przewiduje projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów.

Czytaj więcej: Gmina jest zobowiązana chronić sygnalistów

 

Nabór wniosków na 2022 rok w ramach

Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2022 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2022 roku wynosi 3,5 mln zł. Czytaj więcej ...

 

Kłopot z sygnalistami

15.12.2021 r. – Relacja z posiedzenia KWRiST

Również na wniosek strony samorządowej o pracach nad tzw. ustawą o sygnalistach (czyli o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa) mówił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. 17 listopada br. skończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy, do której zgłoszono (w tym również samorządy) ogromną liczbę uwag - około 800 stron. Od blisko miesiąca trwa praca nad ich analizą, która powinna zakończyć się w styczniu. 

Czytaj więcej: KŁOPOT Z SYGNALISTAMI

 

250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych

15.12.2021 r. – Relacja z posiedzenia KWRiST

Rząd, po wyliczeniu strat poniesionych przez gminy uzdrowiskowe w wyniku pandemii COVID-19 zadeklarował wsparcie ich w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jak powiedziała minister Izabela Antos z KPRM, która koordynuje kwestie związane z realizacją inwestycji strategicznych, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o wsparciu gmin uzdrowiskowych w ramach drugiego naboru wniosków kwotą 250 mln zł.

Czytaj więcej: 250 MLN ZŁ DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

 

Problematyczne propozycje zmiany granic gmin

15.12.2021 r. – Relacja z posiedzenia KWRiST

Mimo kilkukrotnych spotkań i dyskusji nie udało się uzgodnić żadnej z trzech propozycji strony rządowej dotyczących zmiany granic gmin: miasta Sanoka i gminy Sanok, miasta Chełma i gminy Chełm ani gminy Kleszczów i gminy Bełchatów. W pierwszym przypadku MSWiA wycofało wniosek, w drugim - na KWRiST wójt gminy Chełm zaapelował o odłożenie zmiany granic o rok, tak by obowiązywała ona od 1 stycznia 2023 roku.

Czytaj więcej: PROBLEMATYCZNE PROPOZYCJE ZMIANY GRANIC GMIN

 

Ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2020!

Relacja

Znamy tegorocznych liderów rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród samorządów województwa podkarpackiego! 16 grudnia 2021 r. podczas konferencji dedykowanej przedstawicielom samorządu terytorialnego, organizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego poznaliśmy Laureatów Rankingu Gmin Podkarpacia 2020! Ranking został objęty patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronat medialny objęły: TVP3 Rzeszów, Serwis Administracyjno-Samorządowy oraz portale: www.hej.rzeszow.pl, www.hej.mielec.pl, eSanok.pl, podkarpacie24.pl, p24.pl. Czytaj więcej ...

 

Laureaci I edycji Rankingu Gmin

Województwa Mazowieckiego 2021

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 7 grudnia 2021 r. w Warszawie, zostały przedstawione wyniki Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Czytaj więcej

 

VI Europejski Kongres Samorządów

RELACJA

Europejski Kongres Samorządów, który odbył się w dniach 6 i 7 grudnia 2021 r. w Mikołajkach, stanowił miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 840 gości, w tym ok. 80 przedstawicieli mediów i prawie 130 osób z zagranicy z 25 krajów.

Czytaj więcej: VI Europejski Kongres Samorządów  

 

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

15 grudnia 2021 r. – Świebodzin

15 grudnia 2021 r. w Świebodzińskim Domu Kultury odbędzie się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. W programie Konwentu przewidziane jest: wręczenie medali 30-lecia Samorządu Terytorialnego, ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego 2021 i wręczenie statuetek dla Laureatów. Czytaj więcej ...

 

Analiza zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz ocenach oddziaływania na środowisko

BIULETYN SAMORZĄDOWCA | ANALIZY SAMORZĄDOWE – SAS 6 / 2021

Z dniem 13 maja 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej jako: u.o.o.ś). Nowelizacja powstała w odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej z dnia 8 marca 2019 r. skierowaną do Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii tej Komisja Europejska wskazała na konieczność dostosowania u.o.o.ś oraz przepisów niektórych innych ustaw, stanowiących podstawy prawne do wydawania zezwoleń inwestycyjnych, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dalej jako: dyrektywa EIA).

Czytaj więcej: Analiza zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

 

Wyniki Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Relacja

W dniu 9 grudnia 2021 r. w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach odbyła się Gala Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, podczas której ogłoszono laureatów w trzech kategoriach oraz wręczono dwa wyróżnienia specjalne. Czytaj więcej ...

 

Znamy laureatów Rankingu Gmin Małopolski 2021

Relacja

10 grudnia na łamach Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej zostały opublikowane wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2021. Liderami tegorocznego zestawienia są gminy: Niepołomice, Wielka Wieś, Zielonki Ranking Gmin Małopolski jest wyjątkową inicjatywą, którą FRLD MISTiA realizuje od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia, niezmiennie, jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju, w oparciu o 16 wskaźników odnoszących się sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Czytaj więcej ...

 

Znamy Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021

2 grudnia 2021 r. zostały ogłoszone oficjalne wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021. Laureatem rankingu po raz pierwszy zostało Miasto Świdnik. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Puchaczów, która w zeszłorocznym rankingu zajmowała czwarte miejsce. Na trzeciej pozycji znajduje się Miasto Biłgoraj – awans z 14 pozycji. Należy podkreślić postęp w rozwoju Gminy Niedzwica Duża, która z 19 pozycji awansowała na 9 miejsce. Czytaj więcej ...

 

Ochrona sygnalistów w JST

Relacja video z webinaru - 17 listopada 2021 r.

Dyrektywa PE i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów oraz projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wprowadzają katalog podmiotów zobowiązanych do ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i umieszcza wśród nich także podmioty administracji samorządowej – np. gminy, powiaty, województwa i ich jednostki zależne.

Czytaj więcej: Ochrona sygnalistów w JST

 

Wynagrodzenia wójtów, burmistrzów,

prezydentów miast i starostów na nowych zasadach

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 6 / 2021

Z dniem 1 listopada 2021 r. zmienione zostały zasady obliczania wynagrodzeń dużej grupie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jedną z istotniejszych zmian jest podwyższenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia przy jednoczesnym określeniu wartości minimalnej. Wśród podmiotów objętych tą zmianą znaleźli się m.in.: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie i pozostali członkowie zarządów powiatów.

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2022 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

 

Od nowego roku ważna zmiana  w wysokości stawek

maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych

FINANSE SAMORZĄDU - SAS 5 / 2021

Od 1 stycznia 2022 r. następuje ważna zmiana w wysokości stawek maksymalnych, które gmina może ustalić w podatkach i opłatach lokalnych – stawki ponownie znacząco rosną, bo aż o 3,6 % (od 1 stycznia 2020 r. wzrost stawek maksymalnych wynosił 1,8 %), aczkolwiek mniej, niż w 2021 r., gdy wzrost stawek wyniósł 3,9 %.

Czytaj więcej: Od nowego roku ważna zmiana w wysokości stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa