banerkzas2021

 

 

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

19 maja 2021 r. – sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła: nformację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych”.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

19 maja 2021 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

18 maja 2021 r. – szefowie sześciu korporacji samorządowych, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wystosowali do Premiera Mateusza Morawieckiego wspólne pismo w sprawie oszacowania skutków dla finansów JST wprowadzenia tzw. „Polskiego Ładu”. 

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Burmistrzowie i Wójtowie, Członkowie

i Sympatycy Unii Miasteczek Polskich!

10-11 czerwca 2021 r. – Sadki

W imieniu Prezesa Unii Miasteczek Polskich, Biura Unii Miasteczek Polskich, Wójta Gminy Sadki ,Dyrektora Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego Gminy Sadki, Forum Miasteczek Polskich oraz przy patronacie medialnym Serwisu Administracyjno-Samorządowego SAS zapraszamy na Walne Zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich.

Czytaj więcej: Burmistrzowie i Wójtowie, Członkowie i Sympatycy Unii Miasteczek Polskich!

 

VIII Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

23-24 czerwca 2021 r. – ORLEN Arena Płock

Serdecznie zapraszamy na VIII edycję KONGRESU ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ - 23-24 czerwca 2021 r. w ORLEN Arena Płock. Kongres Zarządzania Administracją Samorządową to największe spotkanie osób odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizację pracy. Chcąc wesprzeć urzędy w ich prawidłowym funkcjonowaniu, podczas kongresu prezentujemy gotowe rozwiązania usprawniające działanie administracji, kreujemy trendy, promujemy ekspertów. Czytaj więcej ...

 

Już 27 maja kolejna debata FRDL

z okazji dnia samorządu terytorialnego

Trzeci etap reformy samorządu terytorialnego. De(re)centralizacja, postcovid i… ?

27 maja 2021 r. – On-line

27 maja to dla nas szczególny dzień, to rocznica pierwszych wyborów do samorządu. Właśnie wtedy będziemy dyskutować z naszymi ekspertami na temat obecnego stanu samorządności, o tym, jak pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, oraz o tym, jakie wyzwania czekają nas w najbliższej przyszłości. Czytaj więcej ...

 

Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich

w sprawie klęsk żywiołowych

Związek Powiatów Polskich ze zdziwieniem przyjął treść nowych Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Czytaj więcej ...

 

Konferencja „Edukacja zawodowa

– doświadczenia i wyzwania” 

28 maja 2021 r. – On-line

Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Odbiorcami będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz placówek oświatowych. Celem konferencji jest przybliżenie tematyki rozwoju nowoczesnej edukacji zawodowej we współpracy z pracodawcami, zorientowanej na potrzeby rynku pracy, opartej o sprawną komunikację między pracodawcami a systemem oświaty uwzględniającą aktywną rolą samorządu terytorialnego. Czytaj więcej ...

 

Gala Perły Samorządu 2021 za nami!

RELACJA

Już po raz piąty Dziennik Gazeta Prawna wraz z Miastem Gdynia zorganizowały Kongres Perły Samorządu. Wydarzeniu jak co roku patronował Związek Gmin Wiejskich RP. Wśród laureatów i wyróżnionych "Perły Samorządu" otrzymały gminy  członkowskie Związku Gmin Wiejskich RP! Wszystkim serdecznie gratulujemy! Czytaj więcej ...

 

Finanse samorządów w czasie pandemii

Relacja z III Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Zakończył się III Krajowy Kongres Forów Skarbników organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, wydarzenie, które jako jedyne w realiach pandemicznych zgromadziło blisko 600 uczestników, praktyków zarządzania finansowego jednostek samorządowych, wokół istotnych dla budżetów gmin, powiatów czy województw tematów. Dyskusje praktyków toczone ze stroną rządową, naukowcami oraz ekspertami dziedziny finansów samorządowych, przyniosły wiele informacji o bieżącej sytuacji budżetowej oraz o perspektywach dla rzeczywistości „pokowidowej”. Dużo powiedziano także o zmianach w systemie kształtowania dochodów i w ramach t.zw. „Janosikowego”. Czytaj więcej...

 

Koncert „Moja ziemio wyśniona” w Opolu

- obchody setnej rocznicy III Powstania Śląskiego

Już 16 maja Biuro Programu „Niepodległa”, Prezydent Miasta Opole oraz Instytut Śląski zapraszają na wyjątkowy koncert „Moja ziemio wyśniona”. Wydarzenie organizowane w opolskim amfiteatrze przypomni widzom i słuchaczom historię III Powstania Śląskiego oraz jego znaczenie dla Polaków przed stu laty i dziś. Czytaj więcej...

 

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych

RELACJA

11 maja, podczas Konferencji Miasta Zrównoważone zaprezentowano zwycięzców drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Badanie ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Celem raportu jest porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Czytaj więcej...

 

Wywiad z Norbertem Kostonem – burmistrzem Kolonowskiego

Podczas wywiadu burmistrz mówił o gminnych inwestycjach, także w obszarze efektywności energetycznej. Część rozmowy dotyczyła barier rozwoju samorządu lokalnego w Polsce. Według burmistrza należą do nich częste zmiany przepisów prawa i ich nieklarowność; frustrujące są sytuacje, kiedy gmina zaoszczędzi pieniądze na inwestycje, a nowo wchodzące przepisy pozbawiają samorząd tych środków. Czytaj więcej...

 

Ekotech on-line z wiedzą i nowościami!

RELACJA

Na organizację tradycyjnych wydarzeń targowych musimy jeszcze poczekać. Jednak załoga Targów Kielce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wystawców i zwiedzających targów Ekotech, postanowiła zorganizować wirtualne spotkanie. Choć wciąż brakuje nam bezpośrednich kontaktów, to choć przez chwilę mogliśmy poczuć się, jak na targach.

Czytaj więcej: Ekotech on-line z wiedzą i nowościami!

 

Podział środków w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Analiza przygotowana przez Związek Powiatów Polskich

Analiza dotyczy dystrybucji środków finansowych przekazywanych powiatom i miastom na prawach powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i została oparta o dane pozyskane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych 16 Urzędów Wojewódzkich, Głównego Urzędu Statystycznego oraz samorządów powiatowych. Przedstawiono w niej wyniki naboru z grudnia 2020 r. jak i zestawienie horyzontalne całego programu. Wyniki zobrazowano odrębnie dla powiatów i miast na prawach powiatu, jak i łącznie dla obu tych grup. Czytaj więcej ...

 

W Kamiennej Górze rusza program profilaktyki osteoporozy

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Urząd Miasta Kamienna Góra 26 marca 2021 r. rozstrzygnął konkurs na realizatora programu profilaktyki pt. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra” w roku 2021. https://kamiennagora.pl/zarzadzenie-nr-130-2021/

Czytaj więcej: W Kamiennej Górze rusza program profilaktyki osteoporozy

 

XXXV Zgromadzenie Ogólne

Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

RELACJA

22 kwietnia 2021r.  odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. Pierwszy raz w historii odbywało się w formule online. Zgromadzenie było transmitowane ze studia w Poznaniu. Na zgromadzenie zarejestrowało się 368 delegatów reprezentujących gminy członkowskie i 85 obserwatorów i gości – przedstawicieli rządu, korporacji samorządowych, samorządowców nie będących delegatami na Zgromadzenie, dziennikarze. Czytaj więcej...

 

Strategie rozwoju JST. Uwarunkowania prawne

i dobre praktyki sporządzania

RELACJA

31 marca 2021 r.odbył się kolejny nieodpłatny Webinar dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Naszymi ekspertami byli dr Krzysztof Wrana oraz dr Mariusz Raczek. Zobacz więcej ...

 


Wywiad Dariuszem Polowym prezydentem Raciborza

Zobacz więcej: Wywiad z Dariuszem Polowym

Wywiad z Grzegorzem Szuplewskim - burmistrzem Piastowa

Zobacz więcej: Wywiad z Grzegorzem Szuplewskim

Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Czytaj więcej: Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Wywiad z Edwardem Szupryczyńskim, burmistrzem Głuchołaz

Zobacz więcej: Wywiad z Edwardem Szupryczyńskim

Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa

i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

Czytaj więcej: Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa