Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

11 września 2020 r. – zakończyło się 15., dwudniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie postanowili m.in. o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (inicjatywa grupy senatorów), określającej zasady i tryb utworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Tworzyłyby go gminy województwa pomorskiego o silnych powiązaniach funkcjonalnych i zaawansowanych procesach urbanizacyjnych. W jego skład wchodziłyby te powiaty, których co najmniej połowa gmin należy do związku metropolitalnego, a także miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Unia Metropolii Polskich

4 września 2020 r. – Unia Metropolii Polskich wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów w sprawie awarii rurociągu do oczyszczalni Czajka. „Zaistniała awaria rurociągu przesyłającego ścieki, to zdarzenie nagłe i nadzwyczajne, dotykające swoimi skutkami nie tylko Warszawę ale również mieszkańców miast i gmin położonych w dolnym biegu Wisły. W takich przypadkach rządowe wsparcie w likwidacji problemu jest oczywiste i pożądane, tym bardziej że tylko rząd ma możliwość zaangażowania wojska.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

RADA MINISTRÓW

20 sierpnia 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z uchwałą w tej sprawie – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów. Rząd dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

12 sierpnia 2020 r. – Minister Edukacji Narodowej podpisał 5 rozporządzeń, które określają zasady funkcjonowania szkół od 1 września 2020 r. w czasie epidemii COVID-19. Są to:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389).

Czytaj więcej: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zgłoś kandydatów do Nagrody imienia Jerzego Regulskiego!

Trwa V edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Do 30 września br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tego wyróżnienia!

Czytaj więcej: Zgłoś kandydatów do Nagrody imienia Jerzego Regulskiego!

 

Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie

Władze Miasta na sfinansowanie inwestycji wybrały formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 4 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowych obiektów dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie wybudowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Gospodarzami wydarzenia były władze Miasta Piastowa oraz Warbud S.A. –partner prywatny zrealizowanej inwestycji. Czytaj więcej ...

 

Wykonanie planowanego ryczałtu w szpitalach

– stan po I połowie 2020 r.

Przedmiotowa analiza przedstawia obraz procentowego wykonania planowanej liczby jednostek sprawozdawczych w ryczałcie PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej) na 2020 r. (Jl,i+1), wg stanu na 30 czerwca 2020 r., za okres styczeń-czerwiec 2020 r., dla szpitali zakwalifikowanych do I i II stopnia PSZ. Dane wykorzystane w raporcie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, a zostały udostępnione Związkowi Powiatów Polskich przez Ministerstwo Zdrowia w ramach prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Czytaj więcej ... 

 

Szansa dla samorządów na dofinansowanie

w ramach programu EUCF

DO 2 PAŹDZIERNIKA 2020 R. PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW!

Polskie miasta i gminy mogą otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze oraz pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych w celu realizacji działań wskazanych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Czytaj więcej ...

 

IV Międzynarodowe Forum Partnerstwa

Publiczno-Prywatnego w formacie online

22-23 września – PŁOCK

Miasto Płock już po raz czwarty zaprasza przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-23 września 2020 postaci wirtualnej konferencji. Czytaj więcej ...

 

6. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020

5-6 października – LUBLIN

Temat przewodni najbliższej edycji Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Już po raz szósty Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt. W ramach tegorocznej edycji zamierzamy skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Pragniemy w ramach zaplanowanych debat przeprowadzić dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020.  Czytaj więcej ... 

 

XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

7-8 października 2020 r. – KATOWICE, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tegoroczna edycja Forum tradycyjnie połączy liderów samorządu i biznesu. Bogata tematyka 6 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, takie jak: Gala Inwestorów Samorządowych, strefy eksperckie, wystawy targowe i promocyjne, będą doskonałym miejscem do pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Czytaj więcej: XVIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW

 

Komunikat – ósme posiedzenie Zarządu ZMP online

Podczas posiedzenia on-line Zarządu ZMP 28 sierpnia podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad systemowymi zmianami w gospodarce odpadami.

Czytaj więcej: Komunikat - ósme posiedzenie Zarządu ZMP online

 

Fundusz Inwestycji Lokalnych

– „tarcza samorządowa” dla gmin i powiatów

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4 / 2020

Uchwałą nr 102 z 24 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP poz. 662) Rada Ministrów utworzyła Fundusz Inwestycji Lokalnych. Obejmuje on 12 mld zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i jest przeznaczony na wsparcie inwestycji gmin i powiatów (województwa nie zostały objęte działaniem funduszu). Będzie to pierwsze realne finansowe wsparcie samorządów w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią i ograniczeniami wprowadzonymi w celu jej zwalczania.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2021 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Prawo budowlane

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY – SAS 4 / 2020

31 lipca 2020 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czytaj więcej: Prawo budowlane

 

Wynagrodzenia nauczycieli

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2020

4 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj więcej: Wynagrodzenia nauczycieli

 

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

realizowanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego

BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4/2020 - PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Jak co roku okres wakacyjny lipiec-sierpień to czas, kiedy Oddziały Wojewódzkie NFZ publikują na swoich stronach internetowych ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego np. http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-zachodniopomorskiego-ow-nfz/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/. Termin składania wniosków na rok 2021 to 1 września 2020 r. Wnioski rozpatrywane są najczęściej według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej: Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu...

 

Wiktoria 1920 – podsumowanie obchodów stulecia

Bitwy Warszawskiej i wydarzeń związanych

z wojną polsko-bolszewicką

Miliony widzów przed telewizorami, setki tysięcy internautów i dziesiątki niewielkich wydarzeń w całej Polsce. Pomimo ograniczeń epidemiologicznych Polacy godnie upamiętnili bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przed nami także następne wydarzenia upamiętniające kolejne bitwy i potyczki wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, bowiem to właśnie sto lat temu miała miejsce jedna z najważniejszych zwycięskich bitew w historii polskiego oręża. Bitwa Warszawska na stałe odmieniła losy nie tylko naszego kraju, ale całej ówczesnej Europy, a w konsekwencji wpłynęła na kształt całego świata, jaki dziś znamy. Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało liczne projekty związane z rocznicą tych wydarzeń. Czytaj więcej ...

 

Korporacje samorządowe

w sprawie wytycznych dla szkół

1 września 2020 r. rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach nauka ma się rozpocząć w trybie stacjonarnym. Organizacje samorządowe wystosowały do Dariusza Piontkowskiego stanowisko, w którym wskazują na problemy oraz ważne – niezbędne do precyzyjnego uregulowania – zagadnienia związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021. Czytaj więcej...

 

Sytuacja finansowa powiatów i miast na prawach

powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT

Czytaj więcej ...

 

Jak gminy wspierają przedsiębiorczość?

Jakie działania powinny podejmować gminy aby wspierać lokalnych przedsiębiorców – to przedmiot badania: „Mechanizmy wspierania lokalnej przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego”, zrealizowanego na przełomie maja i czerwca w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Czytaj więcej ...

 

Jak w trakcie zawieszenia wielu terminów

w postępowaniu administracyjnym wydać decyzję?

 WAŻNE! 

Dokonanie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) [dalej: „specustawa koronawirusowa”] zawieszenia wielu terminów biegnących w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [dalej: „K.p.a.”] sprawiło wiele problemów organom administracji publicznej. Zawieszenie to dotknęło bowiem m.in. terminów na zapoznanie się przez stronę ze zgormadzonym materiałem dowodowym w sprawie, tj. termin wyznaczany zawiadomieniem opartym o przepis art. 10 § 1 K.p.a.

Czytaj więcej: Jak w trakcie zawieszenia wielu terminów w postępowaniu administracyjnym wydać decyzję?

 

Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 WAŻNE! 

Szanowni Samorządowcy, w dobie pandemii koronawirusa w Polsce mamy do czynienia z utrudnionym dostępem do diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowano, że pacjenci zdiagnozowani pod kątem osteoporozy w bardzo znaczący sposób przestali realizować recepty na leki, niezbędne do kontynuacji terapii tej niebezpiecznej choroby. Tymczasem przerwanie ciągłości terapii skutkuje wzrostem ryzyka złamań, a co za tym idzie – niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Fundacja Wygrajmy Zdrowie zwraca się z prośbą o zaopiekowanie się seniorami chorymi na osteoporozę i pomoc im w dostępie do lekarza i leków w dobie epidemii COVID – 19, celem kontynuacji leczenia osteoporozy.

Czytaj więcej: Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 

Zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych

W załączeniu przedstawiamy materiał informacyjny dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Czytaj więcej ...

 

Gospodarowanie odpadami

komunalnymi w czasie pandemii/epidemii

3 kwietnia 2020 r. zostały ogłoszone "Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronowirusem SARS-COV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w tym czasie trwania pandemii/epidemii). Jakkolwiek wiele spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w czasie epidemii/pandemii jest w dalszym ciągu niejasnych i nie do końca zupełnie racjonalnych, szczególnie przez niewłaściwą zdaniem fachowców interpretację przepisów ROD - to jednak znajomość tych wytycznych, które są poniżej załączone, może przybliżyć włodarzy gmin i podmioty odbierające odpady do właściwego postępowania. Współpracujemy z wieloma podmiotami z całego kraju w zakresie dobrych regulacji i zapisów w kolejnej ustawie dot. tarczy antykryzysowej, aby gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie pandemii/epidemii nastręczało mniej, jak obecnie problemów. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa