Aktualności legislacyjne 

RADA MINISTRÓW

10 września 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

SENAT, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

10 września 2019 r. – Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3669).

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego1

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

10 września 2019 r. – Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku oraz Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy UMP, a GZM.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

XIX Kongres Gmin Wiejskich

OSSA – 18-19 września 2019 r.

Osią głównej dyskusji tegorocznego Kongresu jest szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska. Realizacja gminnych zadań w tym zakresie jest coraz bardziej złożona i kosztowna. Ciągłe dopracowywanie regulacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przy równoczesnym gwałtownym wzroście kosztów, susza i jej konsekwencje (m.in. zaopatrzenie w wodę), nierozwiązane problemy z gospodarką ściekową, wzrost cen energii - to tylko niektóre z problemów przyprawiających o ból głowy każdego z nas. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że są to ważne dla mieszkańców zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Mimo naszych wieloletnich wysiłków i istotnych osiągnięć związanych z ochroną środowiska, przed nami ciągle stoją duże wyzwania. Czytaj więcej ...

 

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

WARSZAWA – 19-20 WRZEŚNIA 2019 r.

W dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się już po raz czwarty Krajowy Kongres Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Czytaj więcej ...

 

Płock przekonuje samorządy do PPP

3. edycja Międzynarodowego Forum PPP

PŁOCK – 25-26 WRZEŚNIA 2019 ROKU

W Płocku w dniach 25-26 września 2019 roku odbędzie się trzecia edycja Międzynarodowego Forum PPP. Wydarzenie ma na celu stworzenie platformy do merytorycznej dyskusji oraz podnoszenie świadomości na temat dobrych praktyk przy realizowaniu inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto po raz kolejny zaprosi do wymiany doświadczeń przedstawicieli samorządów, firm prywatnych oraz doradców. Tegoroczna edycja odbędzie się w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.

Czytaj więcej: Płock przekonuje samorządy do PPP 3. edycja Międzynarodowego Forum PPP

 

V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019

SIEDLCE – 26-27 WRZEŚNIA 2019

Europejskie Centrum Biznesu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019. Szczyt odbędzie się w dniach 26-27 września br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Czytaj więcej: V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019

 

Samorządowa gra o tron - rusza konkurs Kryształy PR-u

KATOWICE – 30 września – 2 października 2019

Zmagania serialowych bohaterów o miejsce na tronie dobiegły końca. Ich role przejął jednak ktoś inny, a rozgrywka toczy się znacznie bliżej nas - teraz do rywalizacji o wyjątkowe nagrody przystępują pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Trwają bowiem zgłoszenia do Konkursu Kryształy PR-u, w którym nagradzane są najlepsze inicjatywy samorządów z całej Polski. Wręczenie nagród nastąpi podczas XV Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej, organizowanej w dniach 30.09-2.10.2019 w Katowicach.

Czytaj więcej: Samorządowa gra o tron - rusza konkurs Kryształy PR-u

 

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

MRĄGOWO – 3-4 października 2019 r.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz dziewiąty organizuje doroczne spotkanie samorządowców zaangażowanych w promocję gmin, miast i powiatów. Tematem przewodnim 9 Festiwalu jest Kompetentna kadra – nowoczesny biznes – silny region. Czytaj więcej ...

 

Które Samorządy wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa?

Dowiemy się na 9. Europejskim Kongresie MŚP.

KATOWICE – 16-18 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Po raz dziewiąty Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach stanie się ważnym miejscem na samorządowej mapie Polski. Podczas 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się finał programu Samorząd Wspiera MŚP, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Czytaj więcej: Które Samorządy wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa? Dowiemy się na 9. Europejskim...

 

Dlaczego warto realizować samorządowe programy

polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy?

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH / BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 4 / 2019

Wywiad z dr Jerzym Gryglewiczem – członkiem Zespołu ds. Osteoporozy w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Co to jest osteoporoza?

Osteoporoza to choroba prowadzącą do złamań kości, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie. Najczęściej dotyczą one kręgosłupa, kości przedramienia i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić również w innych lokalizacjach.

Dlaczego dochodzi do złamań osteoporotycznych?

Utrata gęstości mineralnej kości jest nieuchronnym procesem związanym z wiekiem, rozpoczynającym się już około 40. roku życia u kobiet i 45. roku życia u mężczyzn. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury, ma to istotny wpływ na zwiększoną podatność na złamania.

Czytaj więcej: Dlaczego warto realizować samorządowe programy polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy?

 

Nowe Prawo zamówień publicznych

    A L E R T   P R A W N Y    

12 lipca 2019 r. do Sejmu trafił projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Dnia 19 lipca 2019 r. odbyło się jego pierwsze czytanie, co może świadczyć o tym, że intencją jest, aby został on uchwalony jeszcze w tej kadencji parlamentu. Planuje się, aby nowe Prawo zamówień publicznych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

    A L E R T   P R A W N Y    

19 lipca 2019 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona szereg niezwykle istotnych zmian tak dla gmin, jak i ich spółek komunalnych, czy też innych przedsiębiorców działających na rynku gospodarki odpadami. Oprócz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wymagających dostosowania, zasadniczo w terminie roku od jej wejścia w życie, gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej), nowelizacja dokonuje modyfikacji m.in. takich ustaw, jak ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska, czy też ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

Zmiany w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

    A L E R T   P R A W N Y    

31 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja wprowadza do porządku prawnego m.in. pierwsze przepisy umożliwiające praktyczne wykorzystanie instytucji postępowania uproszczonego, uregulowanego przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (m.in. w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o drogach publicznych, Prawa wodnego czy też ustawy o sporcie). Nowelizacja została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 8 sierpnia 2019 r. pod poz. 1495 i co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Elementy raportu o stanie gminy lub powiatu

    A L E R T   P R A W N Y    

Nowe przepisy, obowiązujące od obecnej kadencji, nałożyły na wójta i zarząd powiatu obowiązek przygotowania raportu o stanie jednostki samorządowej. W obu przypadkach raporty muszą zyskać akceptację rady, w przeciwnym razie w konsekwencji może dojść do odwołania wójta albo zarządu powiatu.

Czytaj więcej: Elementy raportu o stanie gminy lub powiatu

 

Rola gmin we wdrożeniu najnowszej

nowelizacji „ustawy śmieciowej”

ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 4 / 2019

19 lipca 2019 r. ostatecznie uchwalono ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta jest niezwykle istotna dla wszystkich gmin oraz związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce. Wymusza na organach tych jednostek konieczność podjęcia szeregu działań zmierzających do dostosowania aktualnych gminnych (związkowych) systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Prawo zamówień publicznych – nowelizacja

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2019

9 lipca 2019 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostały projekty: ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych – przedłożone przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj więcej: Prawo zamówień publicznych – nowelizacja

 

Raport MPiT ws deglomeracji

i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

INFORMACJA PRASOWA – 11 LIPCA 2019 r.

  • W Polsce jest 107 urzędów centralnych,
  • Tylko 14 z nich zlokalizowanych poza Warszawą,
  • Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – takie wnioski płyną z raportu „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów na zlecenie ministerstwa przedsiębiorczości i technologii. Czytaj więcej ...

 

Rady nadzorcze w spółkach z udziałem gmin po zmianach

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS 3 / 2019

Zgodnie z art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) [dalej: u.g.k.], w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołanie rady nadzorczej jest obligatoryjne. Przepisy tej ustawy statuują również kilka odrębnych, w stosunku do regulacji Kodeksu spółek handlowych, zasad funkcjonowania rady nadzorczej spółki komunalnej.

Czytaj więcej: Rady nadzorcze w spółkach z udziałem gmin po zmianach

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa