PGE kv tarcza 590x200

 

 

Pas prenumerata

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

19 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. W trakcie posiedzenia Zespół pozytywnie zaopiniował: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

17 maja 2023 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: Projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Projekt przewiduje, że na zadania o charakterze retencyjnym, które mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych przeznaczone zostanie ok. 1,2 mld zł.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

8 maja 2023 r. obradowali przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych


 

27maja

 

Drodzy Samorządowcy!

W najnowszym numerze naszego czasopisma Serwisu Administracyjno-Samorządowego (2/2023) serdecznie zachęcamy do zapoznania się z niezwykle ciekawymi tekstami.

W szczególności chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na artykuł „Praca zdalna w urzędzie – wyzwania w świetle nowelizacji Kodeksu pracy” (BS str. 5), omawiający najważniejsze zmiany w przepisach obowiązujących od 7 kwietnia 2023 r. w zakresie wykonywania przez pracowników pracy w formie zdalnej. Dopuszczenie przez ustawodawcę tej możliwości jest rozwiązaniem generującym po stronie pracodawcy sporo wyzwań natury organizacyjnej.

Czytaj więcej: Drodzy Samorządowcy!

 

XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

31 maja – 1 czerwca 2023 r. – HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU

31 maja – 1 czerwca 2023 r. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbędzie się XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów PolskichZgromadzenie Ogólne będzie miało charakter sprawozdawczo-programowy. Podczas posiedzenia odbędą się również wybory uzupełniające do Zarządu Związku Powiatów Polskich. Czytaj więcej...

 

 

„Procedura Zamówień Publicznych, nowe PZP w orzecznictwie”

Konferencja naukowa Wschodnie Forum Zamówień Publicznych

5 czerwca 2023 r. - Lublin, ECOTECH COMPLEX UMCS

Wschodnie Forum Zamówień Publicznych to doskonała przestrzeń do zwiększenia wiedzy i poszerzenia dyskusji na temat zamówień publicznych. Podczas konferencji spotkają się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz naukowcy. Wśród prelegentów znaleźli się: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pan Hubert Nowak, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Jan Kuzawiński, dr Marcin Smaga oraz Mateusz Winiarz przedstawiciele Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Robert Siwik przedstawiciel Instytutu Nauk Prawnych PAN, Pani Izabela Niedziałek oraz Pani Katarzyna Prowadzisz reprezentantki Krajowej Izby Odwoławczej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Pracodawców RP, Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych. Czytaj więcej...

 

Forum Liderów PPP

– Wyzwania partnerstwa publiczno-prywatnego

14 czerwca 2023 r. - Warszawa

ppp20231

Tegoroczna konferencja odbędzie się 14 czerwca 2023 roku w Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie PPP, organizowane przez sektor prywatny. Wydarzenie nie jest finansowane przez rząd ani żadne instytucję publiczną, dzięki czemu jest całkowicie niezależne politycznie. Forum Liderów PPP to przestrzeń do obiektywnego i otwartego dialogu o korzyściach i wyzwaniach PPP. Konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania realnych kontaktów. Ma także być przestrzenią do networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, a także kanałem dostępu do aktualnej wiedzy Czytaj więcej...

 

 

Światowe trendy rozwoju PPP

Siódmą edycję Międzynarodowego Forum Partnerstw Publiczno-Prywatnych (PPP) UNECE zdominowały potencjalne rozwiązania dla Europy Wschodniej, koncepcje zarządzania kryzysowego w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej oraz zielone inwestycje dla celów Agendy 2030 ONZ. Czytaj więcej...

 

Strategia przetrwania czy cywilizacyjnego skoku?

14-15 czerwca – Warszawa

Transformacja cyfrowa samorządów w czasach globalnych kryzysów – pod takim hasłem odbędzie się w dniach 14-15 czerwca w Warszawie, 26. Konferencja „Miasta w Internecie”.

kmwi 590x120poziom

Czytaj więcej: Strategia przetrwania czy cywilizacyjnego skoku?

 

Tematyka energetyczna

i finansowa na 3. Forum Miasteczek Polskich

20-21 września 2023 r. – Warszawa

Szeroko pojęta tematyka energetyczna i sprawy finansowe, w tym zapowiadane przez rząd wsparcie wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego zdominuje jesienią 3. Forum Miasteczek Polskich, które odbędzie się 20-21 września w hotelu Novotel w Warszawie. Nad agendą wydarzenia i tematyką paneli dyskutowała Rada Programowa.

Czytaj więcej: Tematyka energetyczna i finansowa na 3. Forum Miasteczek Polskich

 

Szanse i wyzwania dla miast w 2023 r.

XVI edycja Smart City Forum już w maju!

Smart-City-590x120-2023

31 maja i 1 czerwca 2023 r. w The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection odbędzie się XVI Smart City Forum. Wydarzenie dwa razy do roku gromadzi włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz prezesów i kadrę zarządzającą firm działających w obszarze smart city, którzy spotykają się, aby podsumować aktualne strategie, działania i trendy w funkcjonowaniu i rozwoju inteligentnych miast.

Czytaj więcej: Szanse i wyzwania dla miast w 2023 r. XVI edycja Smart City Forum już w maju!

 

Rusza VIII edycja konkursu EKO HESTIA SPA

Zgłoszenia do 31 maja 2023 r.

Rozpoczyna się VIII edycja konkursu EKO HESTIA SPA. W jego ramach polskie uzdrowiska rywalizują o miano najbardziej ekologicznego. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych nagrody. Kapituła konkursu zwraca uwagę na nowatorskie działania i inwestycje, mające ozytywny wpływ na środowisko, zrealizowane w latach 2018-2022.

Czytaj więcej: Rusza VIII edycja konkursu EKO HESTIA SPA

 

Zapraszamy do głosowania internetowego

27. edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Otwartego

"Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Miasta, gminy, wsie, prywatni inwestorzy, firmy budowlane, architekci, producenci mogą zostać uczestnikiem plebiscytu na najbardziej popularną inwestycję w Polsce, wystarczy zgłosić wybudowany nowy budynek, czy modernizację do Konkursu. Głosowanie to najlepszy środek na popularyzację inwestycji i jego twórców.  Czytaj więcej ...

 

Za nami V Krajowy Kongres Forów Skarbników

Relacja

ks2023 foto

W wydarzeniu w Hotelu Marriott w Warszawie w dniach 10-11 maja wzięło udział blisko 500 Skarbników JST z całej Polski. Organizatorami Kongresu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST. Czytaj więcej ...

 

 

Stanowiska XXXVII Zgromadzenia Ogólnego ZGWRP

Relacja

Podczas XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich (ZGWRP) 15-16 maja 2023 r. przyjętych zostało kilka stanowisk, dotyczących: przyśpieszenia prac legislacyjnych w ustawie o samorządzie gminnym w kontekście zmian granic administracyjnych samorządów; procedury zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; oświaty; realizacji niektórych zadań związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodno-ściekową, rozwoju OZE i gospodarowania odpadami komunalnymi; wpływu zmian ustawowych na dochody JST i kondycję finansową gmin. Czytaj więcej...

 

 

Zapraszamy na 3. Forum Miasteczek Polskich

20-21 września – Warszawa

fmp2023fot

W ostatnich dniach utworzona została Rada Programowa FMP, w skład której weszli m.in. przedstawiciele sektora energetyczno-ciepłowniczego. W gronie zaproszonych ekspertów oraz z udziałem strony samorządowej ustalany będzie plan najbliższego Forum.

Czytaj więcej: Zapraszamy na 3. Forum Miasteczek Polskich

 

Student z robotem – innowacyjna oferta

praktyk studenckich UJ dla sektora publicznego

Instytut Spraw Publicznych UJ przygotował innowacyjną ofertę praktyk studenckich dedykowanych dla samorządów, w ramach których studenci za darmo będą automatyzować procesy w urzędach m.in. dzięki wykorzystaniu robotów cyfrowych. Wzrost jakości i szybkości obsługi mieszkańców z jednej strony, a z drugiej wykrywanie nadużyć oraz obniżenie kosztów jednostki, praktycznie od pierwszego dnia korzystania z robota sprawia, że rozwiązaniem interesuje się coraz więcej urzędów. Do udziału w projekcie zaproszone są przede wszystkim organy administracji państwowej (centralnej i samorządowej): urzędy gmin, miast, powiatów i województw wraz z jednostkami podległymi, szpitale i inne podmioty z obszaru ochrony zdrowia, organy nadzorcze, uczelnie wyższe, spółki komunalne oraz inne. Czytaj więcej ...

 

Zakończył się II Kongres Małych i Średnich Miast

w Chełmie – Liderzy Rozwoju i Liderzy Edukacji wyróżnieni

Relacja

display Laureaci min1

Trzydniowy kongres, który odbył się w dn. 19–21 kwietnia w Chełmie zgromadził samorządowców oraz szereg ekspertów z ramienia rządu i nie tylko. Wydarzenie zorganizowały: Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich oraz Miasto Chełm. Udział w Kongresie był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zarówno w zakresie potencjału turystycznego, jak i rozwoju biznesu czy innowacyjności w tych ośrodkach. Wiele tematów dyskusji skupiło się również na polityce rozwoju, a także na lokalnych inwestycjach. Podczas uroczystej Gali drugiego dnia Kongresu zostały wyróżnione najbardziej aktywne miasta w kategoriach – Lider Rozwoju i Lider Edukacji. Organizatorzy Kongresu uhonorowali małe i średnie miasta, w których w efekcie działań samorządu, innych instytucji publicznych, przedsiębiorców i mieszkańców powstało najwięcej nowych obiektów budowlanych oraz te, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

Liderzy Rozwoju i Liderzy Edukacji
II Kongres Małych i Średnich Miast – prezentacje

 

Po Kongresie Polska Wieś XXI

Relacja

Około 100 prelegentów i prawie 800 uczestników wzięło udział drugiej edycji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia w Warszawie. Uczestnicy odbyli ponad 20 dyskusji na najbardziej palące problemy rolnictwa i wsi. Inicjatorzy wydarzenia to byli ministrowie rolnictwa zasiadający w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, tworzący Radę Programową Kongresu. Nad jego poziomem merytorycznym czuwał Komitet Honorowy gromadzący m.in. JM Rektorów polskich Uniwersytetów. Kongres ponownie udowodnił, że możliwa jest rzeczowa debata nad przyszłością polskiej wsi ponad podziałami politycznymi. Konkluzje poszczególnych debat stworzą wkrótce pakiet rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Zdjęcia i relacje wideo z Kongresu:

https://kongrespolskawies.pl/pl/multimedia/ 

 

Byli i obecni ministrowie rolnictwa

na kongresie „Polska wieś XXI”

19-20 kwietnia - Warszawa

pw2023a

Już w środę rozpocznie się druga edycja Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI z udziałem ministrów rolnictwa pełniących swą funkcję w kolejnych rządach ostatnich 30 lat. Podczas tego wydarzenia uczestnicy debatować będą nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem. Czytaj więcej...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa