Baner midi haso2

 

 

Aktualności legislacyjne 

RADA MINISTRÓW

21 listopada 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 listopada 2023 r. obradował Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie spotkania zespół pozytywnie zaopiniował (bez przeprowadzenia dyskusji) projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

30 października 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich i Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych


 

Drodzy Samorządowcy!

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Serwisu Administracyjno-Samorządowego (5/2023). 

Czytaj więcej: Drodzy Samorządowcy!

 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2023

30 LISTOPADA 2023 r. – LUBLIN

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie pracuję nad 7. edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali w dniu 30 listopada 2023 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie, na którą już dziś zapraszamy decydentów JST województwa lubelskiego. Więcej ...

 

III edycja Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego

1 grudnia 2023 r. – Łódż

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi organizuje w 2023 r. III edycję Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego. Laureatów Rankingu poznamy podczas Gali Rankingu 01.12.2023 r. Tegoroczna Gala Rankingu odbędzie się w siedzibie Partnera Rankingu – Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi.

Czytaj więcej: III edycja Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego

 

Forum Bankowo-Samorządowe 2023

14 grudnia 2023 r. - Warszawa

FSB2023---baner---590x120x

Kolejna edycja Forum Bankowo-Samorządowego organizowana jest pod hasłem: "Nowe Wyzwania, Nowe Strategie: Samorządy i Banki na Rzecz Wspólnego Rozwoju". To wyjątkowe wydarzenie, które skupi się na omawianiu najistotniejszych tematów dotyczących współpracy między sektorem samorządowym a bankami w dynamicznym kontekście zmieniających się wyzwań. Czytaj więcej ...

 

Prostym językiem o procesie inwestycyjnym.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie!

29 listopada 2023 r. - online

telekom 590

Zakończona niedawno aukcja częstotliwości, powszechnie nazywana aukcją 5G, nakłada na operatorów nowe obowiązki. Jednym z nich jest budowa odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, która pozwoli na wykorzystanie w pełni nowych możliwości sieci w  standardzie 5G. Wielu mieszkańców gmin, miast czy miasteczek zapewne nie zauważy pojawiających się w przestrzeni masztów czy wież telekomunikacyjnych, jednak pewnej grupie może to bardzo przeszkadzać. Jak zatem rozmawiać z osobami, które czują lęk wywołany niezrozumieniem tematów związanych z procesem inwestycyjnym czy polem elektromagnetycznym? Mimo, że są to tematy skomplikowane i dość zawiłe, to postaramy się wyjaśnić je w prosty i zrozumiały sposób.

Czytaj więcej: Prostym językiem o procesie inwestycyjnym. Zapisz się na bezpłatne szkolenie!

 

XX Kongres Gmin Wiejskich

27-28 listopada 2023 r. – Jachranka k. Warszawy

kgw2023

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) zaprasza do udziału w Jubileuszowym XX Kongresie Gmin Wiejskich. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 listopada br. w Centrum Kongresowym w Jachrance k. Warszawy. Kongres będzie poświęcony najważniejszym problemom samorządu, a w sposób szczególny dotykać będzie wyzwań stojących przed gminami z obszarami wiejskimi. W trakcie wydarzenia odbędą się również obchody jubileuszu 30-lecia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, po jego reaktywacji w 1993 r.

Czytaj więcej: XX Kongres Gmin Wiejskich

 

Samorządy w ochronie bioróżnorodności!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2023

W miastach, gdzie żyje ponad połowa mieszkańców Polski, zachowanie różnorodności biologicznej jest bardzo istotne, ze względu na mniej sprzyjające warunki przyrodnicze, niż na terenach mniej zabudowanych i przekształconych. Przyroda miejska oferuje schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, zapewnia miejsca rekreacji i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców, a przez to wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. Działania podejmowane przez samorządy na poziomie lokalnym mają kluczowe znaczenie dla zachowania i rozwijania bioróżnorodności na terenach miejskich.

Czytaj więcej: Samorządy w ochronie bioróżnorodności!

 

PGE30082023 590x200

 

 

 

XVII Smart City Forum w Warszawie

– Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój

RELACJA

20-21 listopada 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się XVII Smart City Forum – spotkanie włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz przedstawicieli zarządów firm działających w obszarze smart city. Wydarzenie zgromadziło 440 uczestników, którzy wysłuchali debat i wystąpień merytorycznych z udziałem ekspertów w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast

Czytaj więcej: XVII Smart City Forum w Warszawie – Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój

 

III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego!

Poznaliśmy Laureatów rankingu!

RELACJA

24 listopada 2023 roku w Przestrzeniach Bruna w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

ranking2023

Czytaj więcej: III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego!

 

Rankingi Gmin 2023 – terminy!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nasze rankingi to inicjatywa o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w całym kraju. Celem rankingów jest wyłonienie i wyróżnienie jednostek samorządowych, które wyróżniają się w kwestiach rozwoju społecznego i gospodarczego na tle swojego regionu. Aby nasze rankingi były jak najbardziej obiektywne we współpracy z Główny Urząd Statystyczny wprowadziliśmy zasadę klasyfikacji samorządów przy użyciu obiektywnych wskaźników ilościowych z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej. Porównujemy tylko gminy podobne do siebie, sklasyfikowane w odpowiednich kategoriach z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno-ekonomicznego naszego kraju. Dzięki rankingom samorządy zyskują cenne narzędzie do monitorowania i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Czytaj więcej

 

PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne

liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 5 / 2023

PGE1023

PGE Dystrybucja, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z ustawą Prawo energetyczne realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z jej zapisami do końca 2028 r.

Czytaj więcej: PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

 

Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę

budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH -SAS 5 / 2023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 czerwca 2023 r., sygn. akt III SA/Łd 158/23

Uchwala rady gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce nie jest aktem prawa miejscowego. Uchwała taka ani nie zawiera bowiem norm o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, ani też nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową.

Czytaj więcej: Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego

  

Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu

nieruchomościami samorządowymi?

ANALIZY SAMORZĄDOWE – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2023

ZNOWELIZOWANA DYREKTYWA W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EED)

20 września 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana znowelizowana dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED), która zwiększa ambicje dotyczące podniesienia efektywności energetycznej państw unijnych i wskazuje na szereg środków, które mają przyczynić się do ich osiągnięcia.

Czytaj więcej: Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu nieruchomościami samorządowymi?

 

Podsumowanie Rankingu Gmin

Województwa Pomorskiego 2023

FRDL

rg2023

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023 odbyło się 17 listopada w Gdańsku. Organizatorem Rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Regionalny w Gdańsku. Partnerem merytorycznym jest Urząd Statystyczny w Gdańsku. Partnerami medialnymi rankingu są: Radio Kaszebe, Radio Norda, Telewizja TTM, Express Biznesu, Nadmorski24.pl, Zawsze Pomorze, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji. Partnerem Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj więcej: Podsumowanie Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023

 

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników:

współpraca, zmiany, finanse publiczne

kksfpoziom

12-13 marca 2024 roku odbędzie się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które już na stałe wpisało się do samorządowego kalendarza. Czytaj więcej ...

 

Zostań menadżerem ds. klimatycznych

i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

menager

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dofinansowane z NFOŚiGW (50% taniej), realizowane w trybie hybrydowym (w ok. 40% zdalnie i 60% stacjonarnie), odpłatność 3850 zł za cały rok studiów (385 zł za miesiąc).

Czytaj więcej: Zostań menadżerem ds. klimatycznych i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

 

Czy Warmia i Mazury mają receptę

na turystykę medyczną?

PODSUMOWANIE 12. FESTIWALU PROMOCJI GOSPODARCZEJ WARMII I MAZUR

Co zrobić, aby Warmia i Mazury stały się polskim zagłębiem turystyki medycznej oraz jak skutecznie przyciągnąć podróżników zdrowotnych z kraju i zagranicy – to główne pytania, na które odpowiedzi poszukiwali uczestnicy 12. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 16-17.10 w Ostródzie.

Czytaj więcej: Czy Warmia i Mazury mają receptę na turystykę medyczną?

 

Jakich zmian oczekują samorządowcy?

PODSUMOWANIE LOCAL TRENDS – EUROPEJSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO

Za nami bardzo ważne wydarzenie dla polskich samorządów, które miało miejsce w dniach 17-18.10.2023 r. w Poznaniu. Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego odbyło się kilkadziesiąt debat i poruszone zostały najważniejsze tematy dla rozwoju miast i wsi. Nie zabrakło komentarzy do nowej sytuacji politycznej i wypowiedzi na temat oczekiwań wobec współpracy na linii rząd- samorząd.

Czytaj więcej: Jakich zmian oczekują samorządowcy?

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa