tauron960x2001

 

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5 sierpnia 2022 r. zakończyło się 59 posiedzenie Sejmu. Ostatniego dnia tego posiedzenia Sejm rozpatrywał poprawki Senatu zgłoszone do szeregu ustaw. Posłowie przyjęli część poprawek Senatu wniesionych m.in. do stawy o ekonomii społecznej (projekt rządowy).

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

2 sierpnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

21 lipca 2022 r. przedstawiciele Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich przekazali na ręce Marszałka Senatu pakiet zmian ustawowych, które mają uzdrowić system finansów JST, a w szczególności miast. plan Sanacji Finansów Państwa Polskiego, który obejmuje następujące propozycje:

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Zapraszamy na II Forum Miasteczek Polskich!

21-22 września 2022 r. - Warszawa

fmp 2022 poziom

Zachęceni frekwencyjnym i merytorycznym sukcesem I Forum Miasteczek Polskich, a także bardzo pozytywnymi opiniami samorządowców i partnerów biznesowych, przystępujemy do organizacji kolejnego Forum Miasteczek Polskich, które odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 r. w Warszawie. II Forum Miasteczek Polskich – dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu – przygotowujemy z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych. W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i szesnaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat. Czytaj więcej ...

 

O problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Wywiad z Grzegorzem Cichym, burmistrzem małopolskich Proszowic
i prezesem Unii Miasteczek Polskich.

Drożejące usługi komunalne, rosnące ceny prądu i opału, presja płacowa, zmiany podatkowe, ale także otoczenie opieką uchodźców wojennych z Ukrainy – to wyzwania, przed jakimi w najbliższych miesiącach staną wójtowie, burmistrzowie i skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego. Przed zaplanowanym w dniach 21-22 września II Forum Miasteczek Polskich o problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek rozmawiamy z Grzegorzem Cichym, burmistrzem małopolskich Proszowic i prezesem Unii Miasteczek Polskich.

Czytaj więcej: O problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek

 

Zielony Zwrot dla samorządów

Modernizacja ulicznego oświetlenia

Rosnące ceny energii zmuszają samorządy do szukania oszczędności. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie gminnych rachunków z tytułu zużycia energii elektrycznej jest modernizacja oświetlenia ulicznego. Od początku roku w kilkunastu gminach na południu Polski Tauron instaluje nowoczesne oświetlenie LED-owe, które zastępuje przestarzałe oprawy sodowe.

Czytaj więcej: Zielony Zwrot dla samorządów Modernizacja ulicznego oświetlenia

 

Program Cyfrowy Powiat – nabór wniosków do 9 września!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4/2022

13 lipca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie zainaugurowany został program Cyfrowy Powiat. W sumie do powiatów trafią 63 mln zł. Konferencję otworzył Starosta Garwoliński, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, Mirosław Walicki. Po powitaniu zgromadzonych gości, Starosta wyraził radość z powodu kolejnego etapu cyfryzacji Polski. „Do tej pory, jako starostowie z zazdrością patrzyliśmy na środki, które na ten cel otrzymywały gminy.

Czytaj więcej: Program Cyfrowy Powiat – nabór wniosków do 9 września!

 

Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji

budżetowej po myśli samorządów

FINANSE SAMORZĄDU - SAS 4/2022

Ministerstwo Finansów kończy prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niestety zmiany zaproponowane w ostatecznym tekście tego aktu nie spełniają oczekiwań samorządów, odnośnie możliwości wykorzystania informacji ze sprawozdań budżetowych do szacowania kosztów usług realizowanych przez JST.

Czytaj więcej: Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji budżetowej po myśli samorządów

 

Milionowe inwestycje  w PGE Dystrybucja

RYNEK ENERGII - SAS 4/2022

Ponad 2 mld zł PGE Dystrybucja zainwestuje w 2022 roku w infrastrukturę energetyczną. Spółka zachęca firmy wykonawcze do udziału w przetargach na realizację inwestycji przyspieszających transformację energetyczną. 

Czytaj więcej: Milionowe inwestycje w PGE Dystrybucja

 

Polskie gminy chcą być samowystarczalne

ETS

Coraz więcej gmin w Polsce ma gotowe plany, których realizacja da im samowystarczalność energetyczną. W przygotowaniu dokumentów, a potem także w realizacji koncepcji pomaga skutecznie spółka Energy Trade Solutions. Z jej pomocy skorzystały między innymi świętokrzyskie gminy: Baćkowice, Tuczępy i Łagów. Te samorządy już przystąpiły do działań, mających zapewnić im samowystarczalność energetyczną, co jest szczególnie ważne w czasie zmian, które planuje zarówno Polska, jak i Unia Europejska. 

Czytaj więcej: Polskie gminy chcą być samowystarczalne

 

Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia

wysokości ekwiwalentu pieniężnego

dla strażaka OSP, a nie sposobu jego naliczania

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 4/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2022 r., nr WNP-I.4131.113.2022

Lokalnemu uchwałodawcy została przyznana kompetencja jedynie w zakresie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotniczej straży pożarnej, a nie sposobu naliczania tego ekwiwalentu. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego, wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego.

Czytaj więcej: Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka...

 

Remonty pustostanów szansą na zwiększenie

liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

bgk2022b

Potrzeby mieszkaniowe w Polsce wciąż są bardzo duże. Nie każdego stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a tym bardziej na zakup mieszkania z własnych środków. Rozwiązaniem dla najbardziej potrzebujących osób są mieszkania od gminy – komunalne lub socjalne. Tych niestety jest nadal zbyt mało, sytuację można jednak poprawić inwestując w pustostany.

Czytaj więcej: Remonty pustostanów szansą na zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

 

Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

AKTUALNOŚCI  - SAS 4/2022

Na lipcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zadecydowano, że rządowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (wraz z projektem ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych) został skierowany do dalszych prac w stosownych Zespołach KWRiST.

Czytaj więcej: Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

 

Zwycięzcy oraz mistrzowie Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2021 uhonorowani

RELACJA

Podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się 8 i 9 czerwca br. w Mikołajkach, odbyła się uroczysta gala wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. Czytaj więcej ...

 

Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

checiny

15 lipca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedziła Chęciny. Spotkała się zarówno z najmłodszymi mieszkańcami gminy, jak i z seniorami. Podczas wizyty szefowa resortu omówiła najważniejsze rządowe programy społeczne, a także podkreśliła dużą rolę samorządów w ich realizacji. Minister Marlena Maląg zwiedziła także chęcińskie zabytki, które stanowią wizytówkę królewskiego miasta.

Czytaj więcej: Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

 

W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

CHĘCINY RAJEM DLA CYKLISTÓW

checiny1

11 lipca 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski przy kontrasygnacie skarbnik Gminy i Miasta Chęciny Jadwigi Sinkiewicz wraz z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik podpisali umowę na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Chęcinach. W spotkaniu wzięli udział również: poseł Krzysztof Lipiec orz przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś.

Czytaj więcej: W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

 

VI Krajowy Kongres Sekretarzy

19-20.10 - Warszawa

Kongres jest najważniejszym, corocznym spotkaniem Sekretarzy miast i gmin, powiatów oraz województw z całej Polski. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów, którymi kierują co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni, trudny dla samorządu terytorialnego rok, ale przede wszystkim zastanowią się jak przygotować się na wyzwania przyszłości, także nad tymi o charakterze globalnym. Czytaj więcej ...

  

Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony

interesów gmin posiadających spółki komunalne

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 3 / 2022

W dniu 13 kwietnia 2022r., za sygn. III CZP 54/22, Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, odpowiadając na pytanie:

„Czy w sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu, polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, istnieje pomiędzy spółką i tymi gminami bierne współuczestnictwo konieczne, gdy z uwagi na postawę poszczególnych wspólników (gmin) w sprawach istotnych dla funkcjonowania spółki, wspólnicy nie mogą realizować przysługujących im praw korporacyjnych, co może usprawiedliwiać żądanie rozwiązania spółki?”

Czytaj więcej: Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony interesów gmin posiadających spółki komunalne

 

Kolejna zmiana Prawa wodnego

– wielomilionowe kary dla gmin?

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 3 / 2022

Niepełne wdrożenie przez Polskę tzw. dyrektywy ściekowej (na co termin był do końca 2015 r.) wymusza kolejne zmiany w przepisach Prawa wodnego w odniesieniu do wyznaczania aglomeracji. Tym razem odpowiednie regulacje prawne zawierać ma, wniesiony do Sejmu dnia 10 maja 2022 r., rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2022 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

 

Stanowisko Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

im J. Regulskiego w sprawie zapowiadanego

wydłużenia aktualnej kadencji władz samorządowych

Zapowiedź przesunięcia terminu wyborów samorządowych na 2023 r. i tym samym wydłużenie aktualnej kadencji wybranych organów samorządu, niepokoi nasze środowisko w najwyższym stopniu. Kadencyjność mandatów powierzonych w drodze wyborów powszechnych jest jednym z podstawowych atrybutów demokracji. Naruszenie tego kanonu przez skracanie czy też wydłużanie określonej ustawowo kadencji musi się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności lokalnych - niezależnie bowiem od deklarowanych oficjalnie powodów przesunięcia terminu wyborów rodzi to podejrzenia o manipulacje motywowane chęcią osiągnięcia korzyści dla obozu politycznego, który jest władny dokonać ustawowo takiego zabiegu. Czytaj więcej ...

 

Odbyło się kolejne Kobiece Forum Samorządowe!

RELACJA

Z inicjatywy Anny Grygierek, Przewodniczącej Prezydium Kobiecego Forum Samorządowego i Wiceprzewodniczącej Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP), w dniach 20-21 czerwca 2022 r., odbyło się kolejne spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego. Spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego w Lidzbarku Warmińskim upłynęło pod hasłem „Siła napędowa w samorządzie – aktywnie, społecznie, lokalnie!”. Czytaj więcej ...

 

SAS partnerem medialnym Rankingu Gmin Woj. Pomorskiego

Z przyjemnością informujemy, że partnerem medialnym Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022 jest SAS Serwis Administracyjno Samorządowy. Dziękujemy bardzo! Czytaj więcej ...

 

Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

RYNEK ENERGII

Dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycje w odnawialne źródła energii nie są nowością. Wymagają jednak stałej uwagi i przemyślanego rozwoju, wraz ze zmianami na rynku. PGE odpowiada na te potrzeby i zaprasza do wspólnego przejścia przez zieloną zmianę.

Czytaj więcej: Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa