VIACARPATIA baner590x120

 

 

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

25 listopada 2020 r – obradująca Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego tradycyjnie już negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na 2021 rok.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

2 listopada 2020 r. – Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

 

Ruszyła Warszawska Akademia Dostępności

– największy samorządowy projekt szkoleniowy

dla koordynatorów i liderów dostępności z Warszawy

AKTUALNOŚCI

Warszawska Akademia Dostępności to warsztaty, szkolenia i webinaria dla pracowników oraz koordynatorów dostępności. Celem projektu jest wypracowanie standardów i wdrożenie rozwiązań, dzięki którym osoby z różnymi niepełnosprawnościami nie będą miały problemu z uczestnictwem w życiu publicznym. Bardzo ważnym elementem inicjatywy jest edukacja urzędników samorządowych oraz pracowników instytucji pozarządowych, którzy na co dzień pracują na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt koordynuje Fundacja Kultury bez Barier.

Czytaj więcej: Ruszyła Warszawska Akademia Dostępności – największy samorządowy projekt szkoleniowy dla...

 

Eksperci Centrum Wsparcia Doradczego

pomogą samorządom w odbudowie gospodarek

AKTUALNOŚCI

Centrum Wsparcia Doradczego pomoże regionom w odbudowie lokalnych gospodarek i uodporni na potencjalne sytuacje kryzysowe - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Czytaj więcej ...

 

Mapa kompetencji JST - nowe narzędzie od ZPP

AKTUALNOŚCI

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali Mapę kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. To narzędzie, które w szybki i skuteczny sposób pozwoli sprawdzić, jakie zadania przypisane są poszczególnym organom JST. Czytaj więcej ...

 

Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Poprawa świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa na temat osteoporozy i jej skutków oraz poprawy dostępu do wczesnej diagnostyki była jednym z tematów Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego (KWPS), który odbył się "on-line" w dniu 4 listopada 2020 roku. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Wiśniew, Przewodniczący KWPS – Pan Krzysztof Kryszczuk, a udział w nim wzięli wójtowie gmin powiatu siedleckiego oraz goście, w osobach: Prezesa Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie – Pana Szymona Chrostowskiego i redaktora naczelnego Serwisu Administracyjno-Samorządowego – Pana Dariusza Skibniewskiego.

Czytaj więcej: Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

 

Transfery pomiędzy budżetami

jednostek samorządu terytorialnego

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2020

W 2019 r. – przy łącznych dochodach samorządów w wysokości 278,5 mld zł – transfery pomiędzy ich budżetami wyniosły nieco ponad 7 mld zł. Tytuły prawne są zróżnicowane, natomiast usystematyzowanie transferów na podstawie sprawozdań budżetowych nie jest proste. Często przypisanie danej operacji do paragrafu klasyfikacji budżetowej nie jest oczywiste i analogiczne zdarzenia finansowe są inaczej ujmowane w różnych jednostkach. Łączne kwoty transferów poszczególnych typów są w sprawozdaniach Rb28, dotyczących wydatków inne, niż kwoty ujęte w tych samych paragrafach w sprawozdaniach Rb27 dotyczących dochodów.

Czytaj więcej: Transfery pomiędzy budżetami jednostek samorządu terytorialnego

 

Praca zdalna w administracji samorządowej

na przykładzie Centrów Usług Wspólnych

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 5 / 2020

Idea usług wspólnych i tworzenie wewnątrz organizacji jednostek odpowiedzialnych za kompleksową realizację określonych procesów sięga ponad 40 lat. Pierwsze tego typu jednostki powstały w połowie lat 80. XX wieku, a pionierem w ich tworzeniu były takie międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak: Ford, General Electric i Baxter Healthcare. Celem tworzenia Centrów Usług Wspólnych (CUW) było przede wszystkim podniesienie efektywności posiadanych zasobów kadrowych, technicznych i finansowych oraz standaryzacja realizowanych procesów.

Czytaj więcej: Praca zdalna w administracji samorządowej na przykładzie Centrów Usług Wspólnych

 

Nowelizacja zasad prowadzenia polityki rozwoju

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2020

13 listopada 2020 r. wchodzi w życie ustawa z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1378; dalej: ustawa). Jej deklarowany główny cel to integracja systemu planowania i zarządzania rozwojem, zapewnienie większej spójności dokumentów strategicznych dotyczących różnych poziomów terytorialnych oraz różnych zakresów problemowych.

Czytaj więcej: Nowelizacja zasad prowadzenia polityki rozwoju

 

Monitoring wizyjny w jednostkach

samorządu terytorialnego – zagadnienia ogólne

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 5 / 2020

Pierwsze regulacje prawne normujące zasady stosowania monitoringu wizyjnego pojawiły się w ustawach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego dopiero w 2018 r. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wprowadzono przepisy, które – co istotne − w swej treści są jednolite dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pod względem rozwiązań technicznych (o czym będzie niżej) i nieznacznie różnią się co do zakresu przedmiotowego.

Czytaj więcej: Monitoring wizyjny w jednostkach samorządu terytorialnego – zagadnienia ogólne

 

Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa

RELACJA
15 października 2020 roku odbył się pod patronatem redakcji Serwisu Administracyjno-Samorządowego Webinar pt. "Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa". Organizator spotkania - Instytut ad rem z Bielska-Białej - zaprosił na wydarzenie w roli ekspertów Juliusza Tetzlaffa, dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Adama Struziaka, wicedyrektora Departamentu Transakcyjnego Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Czytaj więcej: Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa

 

VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020

RELACJA

W dniach 5-6 października 2020 r. w Lublinie odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu. Czytaj więcej ... 

 

Unia Miasteczek Polskich

RELACJA

18 września odbyło się walne zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich. "Podsumowaliśmy 2019 rok, ale to, co najważniejsze przed nami. Jesteśmy zmotywowani do dalszej intensywnej pracy. Naszym celem jest ciągłe wzmacnianie roli Unii jako rzecznika samorządu terytorialnego i ważnego partnera dla instytucji państwa polskiego".  Nowym prezesem Unii Miasteczek Polskich został burmistrz małopolskich Proszowic Pan Grzegorz Cichy. Gratulujemy wyboru! Czytaj więcej ...

 

20/III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie

RELACJA

2 września 2020 r. odbył się 20/III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Korczew – Pan Sławomir Wasilczuk. Na konwencie spotkali się wójtowie i burmistrzowie z 12 gmin powiatu siedleckiego: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodyń oraz Zbuczyn. W spotkaniu uczestniczyli również: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Pani Janina Orzełowska oraz Wiceprezydent Miasta Siedlce – Pan Robert Szczepanik.

korczew1

Czytaj więcej: III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego w Korczewie

 

„DOBROSTAN – lokalne uwarunkowania

realizacji programów polityki zdrowotnej”

Relacja z seminarium dla pracowników JST

W dniu 15 września odbyło się ogólnopolskie seminarium pod nazwą „DOBROSTAN – lokalne uwarunkowania realizacji programów polityki zdrowotnej” skierowane do pracowników JST odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programów polityki zdrowotnej.

Czytaj więcej: „DOBROSTAN – lokalne uwarunkowania realizacji programów polityki zdrowotnej”

 

Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie

Władze Miasta na sfinansowanie inwestycji wybrały formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 4 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowych obiektów dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie wybudowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Gospodarzami wydarzenia były władze Miasta Piastowa oraz Warbud S.A. –partner prywatny zrealizowanej inwestycji. Czytaj więcej ...

 

Analiza sytuacji finansowej gmin i powiatów

– kryzys najbardziej dotknął miasta

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2020

Nie sprawdziły się obawy dotyczące ogólnego krachu finansów komunalnych, wzbudzone zwłaszcza załamaniem się wpływów z PIT w kwietniu tego roku. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego wskazuje natomiast na bardzo trudną sytuację części samorządów. Kryzys dotknął przede wszystkim miasta na prawachpowiatu, a w szerszym ujęciu – te jednostki wszystkich poziomów, których dochody w większym stopniu opierają się na źródłach podatkowych.

Czytaj więcej: Analiza sytuacji finansowej gmin i powiatów – kryzys najbardziej dotknął miasta

 

Wsparcie z Funduszu Szerokopasmowego

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 5 / 2020

15 września 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (druk nr MC 158).

Czytaj więcej: Wsparcie z Funduszu Szerokopasmowego

 

Fundusz Dróg Samorządowych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 5 / 2020

25 września 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD 127).

Czytaj więcej: Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

realizowanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego

BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4/2020 - PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Jak co roku okres wakacyjny lipiec-sierpień to czas, kiedy Oddziały Wojewódzkie NFZ publikują na swoich stronach internetowych ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego np. http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-zachodniopomorskiego-ow-nfz/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/. Termin składania wniosków na rok 2021 to 1 września 2020 r. Wnioski rozpatrywane są najczęściej według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej: Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu...

 

Korporacje samorządowe

w sprawie wytycznych dla szkół

1 września 2020 r. rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach nauka ma się rozpocząć w trybie stacjonarnym. Organizacje samorządowe wystosowały do Dariusza Piontkowskiego stanowisko, w którym wskazują na problemy oraz ważne – niezbędne do precyzyjnego uregulowania – zagadnienia związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021. Czytaj więcej...

 

Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 WAŻNE! 

Szanowni Samorządowcy, w dobie pandemii koronawirusa w Polsce mamy do czynienia z utrudnionym dostępem do diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowano, że pacjenci zdiagnozowani pod kątem osteoporozy w bardzo znaczący sposób przestali realizować recepty na leki, niezbędne do kontynuacji terapii tej niebezpiecznej choroby. Tymczasem przerwanie ciągłości terapii skutkuje wzrostem ryzyka złamań, a co za tym idzie – niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Fundacja Wygrajmy Zdrowie zwraca się z prośbą o zaopiekowanie się seniorami chorymi na osteoporozę i pomoc im w dostępie do lekarza i leków w dobie epidemii COVID – 19, celem kontynuacji leczenia osteoporozy.

Czytaj więcej: Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 

Zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych

W załączeniu przedstawiamy materiał informacyjny dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa