Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

12 maja zakończyło się 54., dwudniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie m.in.: rozpatrzyli poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). W roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych, określonych w przepisach rozporządzeń wydanych na podstawie nowych upoważnień zawartych w projektowanej ustawie.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

10 maja 2022 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przedłożony przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

8 i 9 maja 2022 r. we Wrocławiu obradował Samorządowy Okrągły Stół. Ponad 120 ekspertów, samorządowców, przedstawicieli 40 organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu zakończyło w niedzielne popołudnie prace przy 8 podstolikach tematycznych.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Parlamentarny Zespół ds. Miast

We wtorek 24 maja 2022 roku w godz. 10-12 zapraszamy na kolejny Parlamentarny Zespół ds. Miast - w Senacie (s. 176, bud. A) i zdalnie. Tym razem odbędzie się on w formule giełdy pomysłów na poprawę sytuacji w sektorze mieszkalnictwa. Przed nami 10 krótkich prezentacji, które przedstawią eksperci i ekspertki zajmujący się polityką mieszkaniową: Posiedzenie będzie można śledzić na stronie Sejmu w transmisjach z dnia 24.05.2022 lub na żywo, łącząc się wg załączonej instrukcji. Zapraszamy do śledzenia tej niezwykle ciekawie zapowiadającej się dyskusji nad rozwiązaniami dla mieszkalnictwa. Czytaj więcej ...

 

Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej

dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30 czerwca 2022 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zeszłoroczna nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej wymusza na gminach, które objęły systemem również nieruchomości niezamieszkałe, zmianę uchwały w sprawie opłaty śmieciowej uiszczanej przez właścicieli tych nieruchomości do końca czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej: Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30...

 

XXXVI Zgromadzenie Ogólne ZGWRP już niebawem!

banner zgro2022

23-24 maja 2022 r. - Warszawa

Malejąca skala pandemii i związane z nią coraz mniejsze obostrzenia sanitarne, które przez dwa minione lata w zdecydowany sposób ograniczały możliwość organizacji spotkań szerszego grona osób w „normalnym” trybie, pozwalają obecnie na przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) w formule tradycyjnej. Najważniejsze w tym roku spotkanie Wójtów i Burmistrzów Gmin Członkowskich Związku, odbędzie się w dniach 23-24 maja br. w Warszawie, a miejscem obrad będzie Arche Hotel Krakowska, zlokalizowany przy al. Krakowskiej 237. Zaznaczenia wymaga fakt, że początek Zgromadzenia zaplanowano na godz. 13:00. Zgłoszenia udziału do 13 maja br.! Czytaj więcej ...

 

Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021,

prognozy na 2022 rok

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BS 1/2022

Rozmowa z Krzysztofem Iwaniukiem, wójtem gminy Terespol, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Fundusze unijne w perspektywie lat 2021-2027 – na co liczą samorządy w najbliższym roku, jakie mają obawy? Wprawdzie opiniowaliśmy w 2021 r. RPO, ale nikt z nas nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ruszą konkursy. Obawiam się, że spór między KE a naszym rządem będzie trwał dłużej. Mam nadzieję jednak, że nie wyrzekniemy się tych pieniędzy, bo mimo nierównomiernego podziału wewnątrz kraju, to fundusze unijne przez ostanie kilkanaście lat pozwoliły odrobić wiele zapóźnień cywilizacyjnych.

Czytaj więcej: Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021, prognozy na 2022 rok

 

Rezerwa drogowa na 2022 rok podzielona

KWRiST 12 maja br. pozytywnie zaopiniowała podział tzw. rezerwy drogowej subwencji ogólnej według kryteriów ustalonych w sierpniu 2021 r. Na zadania mostowe, drogi oraz promy 102 samorządy otrzymają 316,3 mln zł. Czytaj więcej ...

 

PR w samorządzie i administracji "Miasto do odkrycia"

25-27 maja - Wałbrzych

Nowe miejsce, nowe zagadnienia, sprawdzone autorytety. Tak w wielkim skrócie można opisać tegoroczną edycję PR w Samorządzie i Administracji Państwowej. Projekt powraca po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19. W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 25 27 maja w Wałbrzychu, którego jednym z głównych sloganów jest hasło: „miasto do odkrycia”. Uczestnicy będą zatem odkrywać nie tylko to miejsce, ale również i przede wszystkim rozwiązania, które w PR-owskiej rzeczywistości samorządów są najistotniejsze.  Czytaj więcej ... 

 

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników z apelem

o systemowe zmiany w  finansowaniu JST

Relacja

Za nami IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 Gości: Skarbników, Prelegentów, Sponsorów i Partnerów. Organizatorem wydarzenia była Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników. Czytaj więcej ...

 

Samorządowy Kongres Trójmorza

skt600x150 2022

6-7 czerwca 2022 r. - Lublin

Zbliża się druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza. W dniach 7-8 czerwca br. Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie stanie się miejscem wymiany doświadczeń 12 państw Inicjatywy Trójmorza. W tegorocznym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele z Ukrainy. Podobnie jak w ubiegłym roku Kongres został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Czytaj więcej ...

 

Już za miesiąc 10. Jubileuszowa edycja

Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2022

osg202210a

13-14 – czerwca 2022 r. - Gdańsk

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej 10. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2022. Szczyt odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki". Tegoroczna edycja OSE GDAŃSK 2022 została objęta Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Czytaj więcej: Już za miesiąc 10. Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2022

 

Jubileuszowa edycja konferencji "Miasta w Internecie"

25kmwi

23-24 czerwca 2022 r. - Warszawa

Cyfrowa tożsamość samorządów. Perspektywa 2030. Globalne wyzwania, motory zmiany, liderzy transformacji – pod takim hasłem odbędzie się kolejna, jubileuszowa edycja Konferencji „Miasta w Internecie". Udział w 25. KMWI wezmą samorządowcy, przedstawiciele Rządu RP i administracji centralnej, reprezentanci sektora naukowego, organizacje pozarządowe, firmy telekomunikacyjne i teleinformatyczne oraz media. Zachęcamy do udziału: https://25.kmwi.pl/rejestracja Konferencja odbędzie się formule stacjonarnej w dniach 22-23 czerwca w Warszawie, w hotelu Airport Okęcie. Więcej informacji na jej temat znajdziesz tutaj: https://25.kmwi.pl/

 

Niepokojący projekt ustawy

o zmianie Ustawy prawo geologiczne i górnicze!

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o zmianie Ustawy prawo geologiczne i górnicze (pgg) oraz niektórych innych ustaw, Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” oraz Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” przedstawiają wspólne stanowisko, w którym zwracają uwagę na niepokojące konsekwencje rozwiązań prawnych zawartych w projekcie ustawy. Czytaj więcej ...

 

Jak budować zdrowie Polaków w ramach efektywnie

wydatkowanych środków  finansowych

z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021–2027

Uwagi ekspertów zrzeszonych w IFIC Polska do projektów programów

Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw pracują obecnie nad projektami dotyczącymi wykorzystania funduszy europejskich na lata 2021-2027. Strategie przewidują m.in kontynuację wsparcia programów zdrowotnych w zakresie działań zwiększających zgłaszalność na profilaktyczne badania onkologiczne. Czytaj więcej ...

  

PGE współpracuje z lokalnymi samorządami

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

Ciepłownictwo ma kluczowy wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji w polskich miastach, która jest główną przyczyną smogu. Niezwykle istotne są lokalne inwestycje w aktywa wytwórcze, jak i rozbudowę sieci ciepłowniczych, podejmowane przez spółki ciepłownicze. Bez stałego dialogu z partnerami samorządowymi spora część zadań byłaby trudna do zrealizowania.

Czytaj więcej: PGE współpracuje z lokalnymi samorządami

 

Już wkrótce przydomowe oczyszczalnie

ścieków pod większą kontrolą gmin?

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

W Ministerstwie Infrastruktury trwają obecnie prace nad projektem ustawy, mającej na celu prawidłowe wdrożenie tzw. dyrektywy osadowej. Projekt zakłada zmianę kilku ustaw, w tym po raz kolejny w ciągu ostatniego roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tym razem w zakresie szeroko rozumianej problematyki osadów ściekowych.

Czytaj więcej: Już wkrótce przydomowe oczyszczalnie ścieków pod większą kontrolą gmin?

 

Specustawa dotycząca pomocy

obywatelom Ukrainy – odpowiedzi na pytania

ZPP
12 marca 2022 r. (z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.) weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom eksperci Związku Powiatów Polskich przygotowali cykl artykułów odpowiadających na kolejne pojawiające się pytania. Są one sukcesywnie zamieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć.

Czytaj więcej: Specustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy – odpowiedzi na pytania ZPP

 

Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

UMP APELUJE!

Unia Miasteczek Polskich, w piśmie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wnioskuje o przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przygotowanie i realizację modernizacji oraz rozbudowę energetycznych sieci dystrybucyjnych średniego napięcia – na wzór istniejących rozwiązań odnoszących się do linii wysokiego napięcia (patrz: ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; Dz.U. z 2022 r. poz. 273). 

Czytaj więcej: Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

 

EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków

ekogmina2022 600x150

15-16 września 2022 r. - Gdańsk

EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. W tym roku obradujemy w dniach 15 – 16 września w Gdańsku, w Hotelu SADOVA. EKOGMINA to konferencja z pięcioletnią tradycją. Od 2018 roku jest skuteczną platformą wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedstawiciele biznesu. To wyjątkowe miejsce rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach, skutecznych działaniach i możliwościach.

Czytaj więcej: EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków

 

Zerowy PIT – kto może skorzystać

i czy na pewno jest to opłacalne?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Na zmianach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu wieku podatników może zyskać. Jednak, aby to zrobić, powinni podjąć określone działania – w przeciwnym przypadku stracą.

Czytaj więcej: Zerowy PIT – kto może skorzystać i czy na pewno jest to opłacalne?

 

Pułapki tzw. Polskiego Ładu

– na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zamieszanie w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników, wywołane wdrożeniem tzw. Polskiego Ładu, związane jest z prawem do stosowania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach na podatek oraz ulgą dla klasy średniej.

Czytaj więcej: Pułapki tzw. Polskiego Ładu – na co uważać przy obliczaniu wynagrodzeń?

 

Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast 

i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

z jednogłośnym absolutorium

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2021 rok, przyjęcie sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną, czy też przyjęcie stanowiska Zarządu w sprawie wdrożenia działań osłonowych, chroniących samorządy przed drastycznym wzrostem cen energii i gazu, a także jednogłośne udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia – 22 lutego 2022 r. odbyło się walne posiedzenie Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Poruszono podczas niego wiele różnych istotnych spraw.

Czytaj więcej: Zarząd Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z jednogłośnym absolutorium

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki

przez wójta nie jest informacją publiczną

SĄDY O SAMORZĄDACH - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 15 listopada 2021 r., sygn. akt II SAB/Rz 132/21

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy nie jest dokumentem urzędowym. Zostało ono bowiem wystawione przez podmiot prywatny, a nie publiczny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Nie jest więc informacją publiczną, podlegającą udostepnieniu w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej: Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki przez wójta nie jest informacją publiczną

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa