11 samorządowców z medalami Bene Meritus Powiatom

ZO ZPP – HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU

W pierwszym dniu XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które w tym roku gości w Karpaczu, władze Związku Powiatów Polskich tradycyjnie już uhonorowały najbardziej zasłużonych dla samorządu powiatowego samorządowców medalami Bene Meritus Powiatom. Tym razem oznaczenie otrzymało 11 osób. Czytaj więcej...

 

Student z robotem – innowacyjna oferta

praktyk studenckich UJ dla sektora publicznego

Instytut Spraw Publicznych UJ przygotował innowacyjną ofertę praktyk studenckich dedykowanych dla samorządów, w ramach których studenci za darmo będą automatyzować procesy w urzędach m.in. dzięki wykorzystaniu robotów cyfrowych. Wzrost jakości i szybkości obsługi mieszkańców z jednej strony, a z drugiej wykrywanie nadużyć oraz obniżenie kosztów jednostki, praktycznie od pierwszego dnia korzystania z robota sprawia, że rozwiązaniem interesuje się coraz więcej urzędów. Do udziału w projekcie zaproszone są przede wszystkim organy administracji państwowej (centralnej i samorządowej): urzędy gmin, miast, powiatów i województw wraz z jednostkami podległymi, szpitale i inne podmioty z obszaru ochrony zdrowia, organy nadzorcze, uczelnie wyższe, spółki komunalne oraz inne. Czytaj więcej ...

 

Zakończył się II Kongres Małych i Średnich Miast

w Chełmie – Liderzy Rozwoju i Liderzy Edukacji wyróżnieni

Relacja

display Laureaci min1

Trzydniowy kongres, który odbył się w dn. 19–21 kwietnia w Chełmie zgromadził samorządowców oraz szereg ekspertów z ramienia rządu i nie tylko. Wydarzenie zorganizowały: Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich oraz Miasto Chełm. Udział w Kongresie był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zarówno w zakresie potencjału turystycznego, jak i rozwoju biznesu czy innowacyjności w tych ośrodkach. Wiele tematów dyskusji skupiło się również na polityce rozwoju, a także na lokalnych inwestycjach. Podczas uroczystej Gali drugiego dnia Kongresu zostały wyróżnione najbardziej aktywne miasta w kategoriach – Lider Rozwoju i Lider Edukacji. Organizatorzy Kongresu uhonorowali małe i średnie miasta, w których w efekcie działań samorządu, innych instytucji publicznych, przedsiębiorców i mieszkańców powstało najwięcej nowych obiektów budowlanych oraz te, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

Liderzy Rozwoju i Liderzy Edukacji
II Kongres Małych i Średnich Miast – prezentacje

 

Najważniejsze zmiany dla pracowników

urzędów w 2023 roku

PRAWO PRACY - SAS 2 / 2023

Rok 2023 obfituje w zmiany dla pracowników. Na zmianach skorzystać mają także urzędnicy, którzy być może będą mieli uprawnienie do dodatkowych dni wolnych, czy też korzystania z elastycznej organizacji pracy.

Czytaj więcej: Najważniejsze zmiany dla pracowników urzędów w 2023 roku

 

Prezydent miasta zobowiązany jest do udostępnienia

informacji, dotyczącej osób korzystających

z noclegów w hotelu, opłaconych przez urząd miasta

SĄDY O SAMORZĄDACH - BILETYN SAMORZĄDOWCA 2 / 2023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 grudnia 2022 r., sygn. akt IV SAB/Wr 830/22

Pytania: „Kto oprócz prezydenta korzystał z noclegów w hotelu, opłaconych przez gminę, a więc za czyj pobyt, oprócz pobytu prezydenta miasta, zapłacili podatnicy?”, „Czy oprócz prezydenta w pokoju nikt nie był zameldowany i nie chodzi tylko o urzędników?” stanowią informację publiczną i muszą zostać udostępnione w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej: Prezydent miasta zobowiązany jest do udostępnienia informacji, dotyczącej osób korzystających z...

 

 

 

 

 

PGE30082023590x120

 

 

Zielona energia od PGE dla samorządów

RYNEK ENERGII - SAS 2 / 2023

Coraz częściej samorządy chcą inwestycji w odnawialne źródła energii. PGE odpowiada na te potrzeby i zaprasza wójtów i burmistrzów do współpracy. Coraz częściej instalacje, produkujące zieloną energię ze słońca, powstają na gruntach wydzierżawianych przez gminy.

lesko www

Czytaj więcej: Zielona energia od PGE dla samorządów

 

Dystrybucja węgla przez gminy

– podsumowanie i wnioski na kolejny sezon grzewczy

WYWIAD Z KAROLEM RABENDĄ, PODSEKRETARZEM STANU 
W MINISTERSTWIE AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Rabendawww

Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych czy raczej minister „od węgla”? Jak Pan woli?

Faktycznie, w przestrzeni publicznej pojawiło się ostatnio takie określenie jak minister „od węgla”. W żaden sposób się na to nie obrażam, wręcz przeciwnie. Uważam sprawnie przeprowadzony proces dystrybucji węgla do gospodarstw domowych za ogromny sukces.

Czytaj więcej: Dystrybucja węgla przez gminy – podsumowanie i wnioski na kolejny sezon grzewczy

 

Mediacja – jedna z form pozasądowego

rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 1/2023

Zaistnienie sporu wynikającego z realizacji zamówienia publicznego generuje po stronie zamawiającego i wykonawcy potrzebę podjęcia działań, mających na celu jego zakończenie.

Czytaj więcej: Mediacja – jedna z form pozasądowego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

 

Kompetencje starostów w sprawach

dot. zatrzymanych pojazdów z odpadami

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1/2023

Wśród zadań powierzonych do wykonywania starostom, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm., dalej jako „ustawa o odpadach”) znalazły się zadania związane z postępowaniem z zatrzymanymi pojazdami transportującymi odpady. Zadania te obejmują tworzenie miejsc przechowywania pojazdów z odpadami (art. 24a ust. 4 Ustawy o odpadach), zawiadamianie uprawnionych o możliwości odebrania zatrzymanych pojazdów z odpadami (art. 24a ust. 11 ustawy o odpadach) oraz wydawanie postanowień ustalających wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdów z odpadami, zatrzymywanych w trakcie kontroli transportów odpadów (art. 24 ust. 8 ustawy o odpadach). Obecny kształt regulacji, dotyczących tego ostatniego zadania, może budzić wątpliwości, co do zakresu kompetencji powierzonych starostom.

Czytaj więcej: Kompetencje starostów w sprawach dot. zatrzymanych pojazdów z odpadami

 

15 nowych miast w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki

wręczył akty nadania praw miejskich oraz klucze do miast

Od 1 stycznia 2023 r. na mapie Polski pojawiło się 15 nowych miast. Po zmianach mamy ich 979. Dotychczasowe miejscowości podniosły w ostatnich latach poziom urbanizacji i wykazały miejski charakter. Dodatkowo większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Są też dobrze skomunikowane z innymi miejscowościami. Ze względu na te cechy uzyskały prawa miejskie. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że status miasta to powód do dumy, ale również zobowiązanie, aby miasto się rozwijało.

Czytaj więcej: 15 nowych miast w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich oraz...

 

Program dotacyjny Niepodległa na nowych zasadach

Do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59 można skłądać wnioski do programu dotacyjnego "Niepodległa" na 2023 r. O środki moga ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Czytaj więcej ...

 

PGE zapewnia wysokiej jakości węgiel

Do połowy stycznia br. Grupa PGE sprowadziła do Polski 8 milionów ton węgla. Do końca sezonu grzewczego, czyli do kwietnia br., będzie to 10 mln ton. Węgiel sprowadzany przez Grupę PGE jest wysokiej jakości i przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, ale również przedsiębiorstw, ciepłownictwa i energetyki.

pge fot022023

Czytaj więcej: PGE zapewnia wysokiej jakości węgiel

 

Ulga podatkowa dla członków związków

zawodowych a obowiązki pracodawców

Nawet 500 zł odliczą od dochodu podlegającemu opodatkowaniu członkowie związków zawodowych, którzy odprowadzają składki na działalność organizacji związkowej. Prawo do ulgi mają wszyscy podatnicy, jednak żeby z ulgi skorzystać pracodawca powinien odpowiednie dane przedstawić w PIT-11.

Czytaj więcej: Ulga podatkowa dla członków związków zawodowych a obowiązki pracodawców

 

 

Gigantyczna operacja logistyczna

RYNEK ENERGII - SAS 1/2023

1wegiel2023

Luka, jaka powstała na polskim rynku węgla po ogłoszeniu embarga na surowiec z Rosji, wymagała wdrożenia nadzwyczajnych rozwiązań. W interwencyjny zakup węgla, przeznaczonego przede wszystkim dla gospodarstw domowych, ale też małych i średnich ciepłowni, należących m.in. do samorządów, zostały zaangażowane spółki z udziałem skarbu państwa. Do tej pory do Polski trafiło ponad 7,5 miliona ton węgla sprowadzonego przez PGE Paliwa, który sukcesywnie jest dystrybuowany na potrzeby energetyki, ciepłownictwa, przemysłu i gospodarstw domowych.

Czytaj więcej: Gigantyczna operacja logistyczna

 

Czyste powietrze w miastach

Wprowadzenie zalecanych przez NIK zmian w programie rządowym „Czyste Powietrze”, konieczność pomocy najuboższym w wypełnieniu wniosku oraz rozliczeniu inwestycji, a także zwiększenie możliwości prefinansowania wymiany kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła – to tylko niektóre wnioski, które padły w czasie konferencji „Czyste powietrze w miastach” zorganizowanej pod patronatem Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.

Czytaj więcej: Czyste powietrze w miastach

 

Czy w imię oszczędności rezygnować z prenumeraty?

GŁOS STOWARZYSZEŃ SAMORZĄDOWYCH

W dobie ekstremalnie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego ciężko prowadzić jakąkolwiek działalność w sposób bezpieczny, bez monitoringu warunków zewnętrznych i bez wsparcia ekspertów. Dotyczy to zarówno sfery biznesowej, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Czy w imię oszczędności rezygnować z prenumeraty?

 

Prezes PGE: Dostawa węgla do gmin przebiega prawidłowo

PGE na bieżąco dostarcza węgiel do gmin. Spółka PGE Paliwa rozdystrybuowała już 5,2 mln ton węgla na potrzeby energetyki, przemysłu, ciepłownictwa, gmin i firm pośredniczących. 

Czytaj więcej: Prezes PGE: Dostawa węgla do gmin przebiega prawidłowo

 

Godziny nadliczbowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Przepis art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), dalej „u.p.s.”, stanowi, że pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Jednocześnie art. 43 ust. 1 u.p.s. stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

Czytaj więcej: Godziny nadliczbowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Obowiązek zmniejszenia zużycia

energii elektrycznej przez gminy i powiaty

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 6/2022

Już w grudniu 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli zobowiązane są do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10% w porównaniu do średniorocznego zużycia w latach 2018–2019 w jednym miesiącu. Podobne „oszczędności” będą musiały zostać osiągnięte w 2023 r. w porównaniu do zużycia energii w 2022 r.

Czytaj więcej: Obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez gminy i powiaty

 

Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta

rozpatrzenia wniosku i wydania

zaświadczenia dot. dodatku węglowego

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BS 6/2022

3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236), zwanej dalej: „u.z.p.p.s.”. Przepis art. 13 ust. 1 u.z.p.p.s. nakłada na osoby fizyczne, które chcą zakupić paliwo stałe na preferencyjnych zasadach określonych w tej ustawie, w gminie, w której nie mają miejsca zamieszkania (np. z uwagi na fakt nieprzystąpienia gminy ich miejsca zamieszkania do programu dystrybucji paliwa stałego) obowiązek przedłożenia zaświadczenia z gminy zamieszkania.

Czytaj więcej: Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta rozpatrzenia wniosku i wydania zaświadczenia dot....

 

Ceny energii elektrycznej dla JST

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BS 6/2022

785 zł za MWh zapłacą w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego oraz odbiorcy użyteczności publicznej. Tak wynika z przepisów ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ta sama regulacja wprowadza maksymalne ceny prądu dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej: Ceny energii elektrycznej dla JST

 

Zmiany w ustawie o dochodach samorządów

– dodatkowe wsparcie finansów JST?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2022 

Potrzebą wsparcia samorządów w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła rząd tłumaczy uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Zmiany w ustawie o dochodach samorządów – dodatkowe wsparcie finansów JST?

 

Jak zapewnić węgiel dla mieszkańców gmin?

PGE

PGE wb 590x160

Jednym z głównych założeń bezpieczeństwa energetycznego państwa jest zapewnienie Polakom energii elektrycznej i ciepła. W obecnej sytuacji jest to nierozerwalnie związane z dostępnością węgla. Za to odpowiada m.in. Grupa PGE, największe przedsiębiorstwo energetyczne w Polsce. PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, już od końca września sprzedaje importowany węgiel. Jednocześnie, sprzedaż węgla brunatnego uruchomiła także spółka PGE GiEK. Kto zatem może kupić węgiel od PGE?

Czytaj więcej: Jak zapewnić węgiel dla mieszkańców gmin?

PGE wk 590x160

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa