PGE wk 590x160

 

Rynek energii w obliczu kryzysu

RYNEK ENERGII - SAS 5/2022

Zbliżający się sezon zimowy dla wielu samorządów oznacza konieczność zawarcia nowych umów na dostawy energii elektrycznej. W tym roku sytuacja rynkowa – nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – zmieniła się diametralnie w związku z kryzysem sektora energetycznego, będącym skutkiem agresji Rosji na Ukrainę.

Czytaj więcej: Rynek energii w obliczu kryzysu

 

Audyt PPK w jednostce sektora finansów publicznych

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2022 

Jednostki sektora finansów publicznych, jako podmioty zatrudniające, są zobowiązane prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Jako forma oszczędzania PPK mają charakter obowiązkowy dla podmiotów zatrudniających i dobrowolny dla uczestników.

Czytaj więcej: Audyt PPK w jednostce sektora finansów publicznych

 

Program „Profilaktyka złamań  osteoporotycznych

dla mieszkańców  powiatu wałeckiego na lata 2020-2022”

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - SAS 5/2022

Województwo Zachodniopomorskie było jedynym miejscem w Polsce, gdzie nie było ani jednej poradni leczenia osteoporozy, co powodowało, że osoby z przebytymi złamaniami niskoenergetycznymi oraz osoby zagrożone wystąpieniem osteoporozy nie miały dostępu do diagnostyki i odpowiedniego leczenia, przez co narażone były na ryzyko przebycia kolejnych złamań niskoenergetycznych. Likwidacja tej białej plamy na mapie potrzeb zdrowotnych Województwa Zachodniopomorskiego była celem Starosty Wałeckiego – Bogdana Wankiewicza.

Czytaj więcej: Program „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata...

 

Nowy Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego - „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie działań o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym. Czytaj więcej ...

 

 

Za nami VI Krajowy Kongres Sekretarzy

RELACJA 

Zakończył się VI Krajowy Kongres Sekretarzy, najważniejsze wydarzenie dla Sekretarzy JST. Dwudniowe spotkanie, 19 i 20 października 2022 r. w Warszawie, w którym wzięli udział sekretarze JST z całej Polski, podsumowała debata na temat roli sekretarza w polskim systemie prawnym. Organizatorami Kongresu były Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST. 

szekretarz2022

Czytaj więcej: Za nami VI Krajowy Kongres Sekretarzy

 

Potencjał tkwi w każdym zakątku Warmii i Mazur

RELACJA 

Przez dwa dni, 20 i 21 października, 11. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur gościł w Ełku. Pierwszego dnia goście festiwalu spotkali się w Ełckim Centrum Kultury. Drugiego dnia przenieśli do lokalnego inkubatora biznesu, czyli Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.

warmia

Czytaj więcej: Potencjał tkwi w każdym zakątku Warmii i Mazur

 

Po Forum Miasteczek Polskich

RELACJA

fmp 2022 poziom

21 i 22 września w warszawskim hotelu Novotel Warszawa Centrum odbyło  się II Forum Miasteczek Polskich. W trakcie dwudniowego wydarzenia blisko 300 samorządowców, przedstawicieli strony rządowej oraz ekspertów rozmawiało m.in. o nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, kryzysie w sektorze energetycznym oraz innych problemach, z jakimi borykają się miasteczka i gminy wiejskie. Gościem specjalnym wydarzenia był minister ds. rozwoju samorządu Włodzimierz Tomaszewski. Gospodarzami wydarzenia byli Grzegorz Cichy - Burmistrz Proszowic oraz Janusz Buzek. Czytaj więcej ...

 

XXX-lecie Forum Skarbników JST Małopolski za nami!

RELACJA

7 października 2022 r. w Krakowie odbył się szczególny jubileusz XXX-lecia Forum Skarbników JST Małopolski. Gości uroczystej konferencji w Urzędzie Miasta Krakowa powitali: Wojciech Odzimek - Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, Janusz Baster - pomysłodawca idei Forów, pierwszy Dyrektor Instytutu, Włodzimierz Janeczek - Honorowy Prezes Zarządu Forum Skarbników Małopolski, Piotr Budziak - Prezes Zarządu Forum Skarbników JST Małopolski, Wojciech Skruch - były członek Zarządu Forum, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Małgorzata Kern - Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST, Skarbnik Miasto Chorzów oraz dr Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego RegulskiegoCzytaj więcej ...

 

O problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Wywiad z Grzegorzem Cichym, burmistrzem małopolskich Proszowic
i prezesem Unii Miasteczek Polskich.

Drożejące usługi komunalne, rosnące ceny prądu i opału, presja płacowa, zmiany podatkowe, ale także otoczenie opieką uchodźców wojennych z Ukrainy – to wyzwania, przed jakimi w najbliższych miesiącach staną wójtowie, burmistrzowie i skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego. Przed zaplanowanym w dniach 21-22 września II Forum Miasteczek Polskich o problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek rozmawiamy z Grzegorzem Cichym, burmistrzem małopolskich Proszowic i prezesem Unii Miasteczek Polskich.

Czytaj więcej: O problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek

 

Idea Smart City jako kierunek rozwoju

dla systemów bezpieczeństwa, ruchu ulicznego

i zarządzania infrastrukturą miejską

Wraz z rozwojem technologii dokonuje się również pewna transformacja koncepcji rozwoju miast. Nowy trend nazywany Smart City lub Inteligentne Miasto to idea promująca wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych do poprawienia wielu obszarów funkcjonowania miast, takich jak: bezpieczeństwo, zarządzanie ruchem, transport publiczny, zarządzanie parkingami i infrastrukturą miejską, zużycie energii, gospodarka odpadami i jeszcze wiele innych, na przykład związanych z administracją czy zdrowiem. Zgodnie z tą ideą miasta powinny stać się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, tworzoną z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: Idea Smart City jako kierunek rozwoju dla systemów bezpieczeństwa, ruchu ulicznego i zarządzania...

 

Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji

budżetowej po myśli samorządów

FINANSE SAMORZĄDU - SAS 4/2022

Ministerstwo Finansów kończy prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niestety zmiany zaproponowane w ostatecznym tekście tego aktu nie spełniają oczekiwań samorządów, odnośnie możliwości wykorzystania informacji ze sprawozdań budżetowych do szacowania kosztów usług realizowanych przez JST.

Czytaj więcej: Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji budżetowej po myśli samorządów

 

Milionowe inwestycje  w PGE Dystrybucja

RYNEK ENERGII - SAS 4/2022

Ponad 2 mld zł PGE Dystrybucja zainwestuje w 2022 roku w infrastrukturę energetyczną. Spółka zachęca firmy wykonawcze do udziału w przetargach na realizację inwestycji przyspieszających transformację energetyczną. 

Czytaj więcej: Milionowe inwestycje w PGE Dystrybucja

 

Remonty pustostanów szansą na zwiększenie

liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

bgk2022b

Potrzeby mieszkaniowe w Polsce wciąż są bardzo duże. Nie każdego stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a tym bardziej na zakup mieszkania z własnych środków. Rozwiązaniem dla najbardziej potrzebujących osób są mieszkania od gminy – komunalne lub socjalne. Tych niestety jest nadal zbyt mało, sytuację można jednak poprawić inwestując w pustostany.

Czytaj więcej: Remonty pustostanów szansą na zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

 

Wodociągi i kanalizacja

w obliczu nowych wyzwań

PKO BP SA

Polski sektor wodociągowo–kanalizacyjny przeszedł w ciągu ostatnich 33 lat gruntowną transformację. Poczynając od przekształceń własnościowych, poprzez modernizację technologiczną, rozwój liniowych i punktowych elementów infrastruktury wod.-kan., a kończąc na zmianach w obszarach organizacji,  zarządzania i finansów. W latach 1990–2020 nastąpił przyrost długości sieci wod.-kan. z około 120 tys. km do około 483 tys. km. Poziom zwodociągowania w Polsce przekroczył już 90 proc., a skanalizowania 70 proc.

Czytaj więcej: Wodociągi i kanalizacja w obliczu nowych wyzwań

 

Polskie gminy chcą być samowystarczalne

ETS

Coraz więcej gmin w Polsce ma gotowe plany, których realizacja da im samowystarczalność energetyczną. W przygotowaniu dokumentów, a potem także w realizacji koncepcji pomaga skutecznie spółka Energy Trade Solutions. Z jej pomocy skorzystały między innymi świętokrzyskie gminy: Baćkowice, Tuczępy i Łagów. Te samorządy już przystąpiły do działań, mających zapewnić im samowystarczalność energetyczną, co jest szczególnie ważne w czasie zmian, które planuje zarówno Polska, jak i Unia Europejska. 

Czytaj więcej: Polskie gminy chcą być samowystarczalne

 

Partner dla miast i gmin

MMCITE

MMCITÉ to czołowe czeskie studio projektowe, które od ponad 25 lat zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznej. Głównym przedmiotem zainteresowania są meble miejskie we wszystkich formach.

Czytaj więcej: Partner dla miast i gmin

 

Zielony Zwrot dla samorządów

Modernizacja ulicznego oświetlenia

TAURON

Rosnące ceny energii zmuszają samorządy do szukania oszczędności. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie gminnych rachunków z tytułu zużycia energii elektrycznej jest modernizacja oświetlenia ulicznego. Od początku roku w kilkunastu gminach na południu Polski Tauron instaluje nowoczesne oświetlenie LED-owe, które zastępuje przestarzałe oprawy sodowe.

Czytaj więcej: Zielony Zwrot dla samorządów Modernizacja ulicznego oświetlenia

 

Możliwości lokowania nadwyżek finansowych

przez jednostki samorządu terytorialnego

Skarbiec TFI S.A.

Podmioty podlegające Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy państwowe uczelnie wyższe, mają bardzo ograniczone możliwości lokowania środków finansowych zgromadzonych na swoich rachunkach.

Czytaj więcej: Możliwości lokowania nadwyżek finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia

wysokości ekwiwalentu pieniężnego

dla strażaka OSP, a nie sposobu jego naliczania

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 4/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2022 r., nr WNP-I.4131.113.2022

Lokalnemu uchwałodawcy została przyznana kompetencja jedynie w zakresie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotniczej straży pożarnej, a nie sposobu naliczania tego ekwiwalentu. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego, wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego.

Czytaj więcej: Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka...

 

Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

AKTUALNOŚCI  - SAS 4/2022

Na lipcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zadecydowano, że rządowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (wraz z projektem ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych) został skierowany do dalszych prac w stosownych Zespołach KWRiST.

Czytaj więcej: Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

 

Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

checiny

15 lipca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedziła Chęciny. Spotkała się zarówno z najmłodszymi mieszkańcami gminy, jak i z seniorami. Podczas wizyty szefowa resortu omówiła najważniejsze rządowe programy społeczne, a także podkreśliła dużą rolę samorządów w ich realizacji. Minister Marlena Maląg zwiedziła także chęcińskie zabytki, które stanowią wizytówkę królewskiego miasta.

Czytaj więcej: Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

 

W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

CHĘCINY RAJEM DLA CYKLISTÓW

checiny1

11 lipca 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski przy kontrasygnacie skarbnik Gminy i Miasta Chęciny Jadwigi Sinkiewicz wraz z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik podpisali umowę na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Chęcinach. W spotkaniu wzięli udział również: poseł Krzysztof Lipiec orz przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś.

Czytaj więcej: W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

  

Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony

interesów gmin posiadających spółki komunalne

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 3 / 2022

W dniu 13 kwietnia 2022r., za sygn. III CZP 54/22, Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, odpowiadając na pytanie:

„Czy w sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu, polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, istnieje pomiędzy spółką i tymi gminami bierne współuczestnictwo konieczne, gdy z uwagi na postawę poszczególnych wspólników (gmin) w sprawach istotnych dla funkcjonowania spółki, wspólnicy nie mogą realizować przysługujących im praw korporacyjnych, co może usprawiedliwiać żądanie rozwiązania spółki?”

Czytaj więcej: Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony interesów gmin posiadających spółki komunalne

 

Stanowisko Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

im J. Regulskiego w sprawie zapowiadanego

wydłużenia aktualnej kadencji władz samorządowych

Zapowiedź przesunięcia terminu wyborów samorządowych na 2023 r. i tym samym wydłużenie aktualnej kadencji wybranych organów samorządu, niepokoi nasze środowisko w najwyższym stopniu. Kadencyjność mandatów powierzonych w drodze wyborów powszechnych jest jednym z podstawowych atrybutów demokracji. Naruszenie tego kanonu przez skracanie czy też wydłużanie określonej ustawowo kadencji musi się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności lokalnych - niezależnie bowiem od deklarowanych oficjalnie powodów przesunięcia terminu wyborów rodzi to podejrzenia o manipulacje motywowane chęcią osiągnięcia korzyści dla obozu politycznego, który jest władny dokonać ustawowo takiego zabiegu. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa