Ekotechnologie w gospodarce odpadami

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / WYDARZENIA SAMORZĄDOWE - 1 / 2024 

EKOTECH – 10-11 kwietnia 2024 r., w Targach Kielce

Targi Ekotech są wydarzeniem o nieocenionym znaczeniu dla rozwoju sektora komunalnego. Skupiając przedstawicieli samorządów, specjalistów ds. gospodarki odpadami i wiodące firmy w branży, stanowią platformę do wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy oraz do zdobycia wiedzy na temat najlepszych praktyk czy najnowszych trendów w branży. Wypracowane rozwiązania mogą usprawnić pracę wydziałów w samorządach i stać się kluczowe dla efektywności gospodarki komunalnej. 25. edycja targów Ekotech odbędzie się od 10 do 11 kwietnia 2024 r. w Targach Kielce.

EKOTRENDY KLUCZOWE DLA SAMORZĄDÓW

Sukcesywnie, na targach Ekotech wzrasta liczba wystawców z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarowania odpadami. Swoją ofertę prezentują najlepsi producenci maszyn do recyklingu z zawansowanymi technologicznie urządzeniami do segregacji i przetwarzania odpadów, producenci magazynów dla branży recyklingowej, a także firmy oferujące samochody elektryczne, inteligentne systemy wywozu śmieci oraz oprogramowanie ułatwiające prowadzenie działalności w obszarze gospodarki odpadami. W trakcie targów można zapoznać się z coraz większą liczbą innowacyjnych rozwiązań, takich jak: nowoczesne prasy do przetwarzania i kompresowania odpadów, inteligentny kosz na śmieci oraz automat do zwrotu opakowań.
– Korzyści, jakie mogą wyniknąć z zastosowania w samorządach prezentowanych na targach Ekotech rozwiązań, jest wiele. Wśród najważniejszych wymienić należy m.in.: optymalizację kosztów i zasobów w samorządach i firmach komunalnych, redukcję odpadów składowanych na wysypiskach, a także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców – podkreśla Marcin Musiał, menadżer targów Ekotech.

LIDERZY BRANŻY KOMUNALNEJ

Swoją ofertę w trakcie targów Ekotech prezentuje kilkadziesiąt wiodących firm z branży komunalnej, oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie gospodarowania odpadami. Podczas nadchodzącej edycji wydarzenia, w Targach Kielce można będzie spotkać m.in. firmę Arbena z ofertą hal i magazynów dla branży recyklingowej, firmę produkcyjną Elkoplast z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży wyrobów do zbiórki, sortowania i transportu odpadów, a także firmę Apriva z mobilnymi urządzeniami do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady. Na liście są również najlepsi producenci: firma Untha produkująca rozdrabniacze przemysłowe dla branży gospodarki odpadami oraz firma Szczot Tech – producent szerokiej gamy szczotek do użytku przemysłowego. Wśród Wystawców Ekotech nie zabraknie także wieloletniego partnera targów – firmy inżynieryjnej Ak Nova zajmującej się doradztwem, projektowaniem i wykonawstwem robót w sektorze gospodarki odpadami.

O GOSPODAROWANIU ODPADAMI W TEORII

Stałym punktem targów Ekotech są merytoryczne spotkania, konferencje i seminaria. Tradycją stało się organizowane od dekady przez firmę AK Nova Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, wydarzenia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto oraz spotkania poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska i gospodarce odpadami od firmy Ekolog. Nie brakuje również merytorycznych konferencji i spotkań, podczas których poruszane są kwestie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Odwiedzający targi Ekotech mogą brać udział także w konkursach organizowanych przez wystawców.

KIERUNEK EKOTECH

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech zaplanowano w tym samym czasie co targi Autostrada Nowa Infrastruktura. Będą to wydarzenia poświęcone branży komunalnej oraz budownictwu infrastrukturalnemu – obszarom, które wzajemnie się przenikają.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa