Egzekucja administracyjna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 2 /2020

21 lutego 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Sportu, zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu ujednolicenie regulacji obecnie obowiązujących w zakresie dystrybucji środków publicznych w zakresie właściwości ministra sportu (tj.  ujednolicić regulacje, które obecnie obowiązują m.in. w zakresie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). W § 8 ust. 1, pkt 16 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2015 r., w sprawie  przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, określono obowiązek zamieszczania w umowie dotacyjnej klauzuli o zakazie ubiegania się o dofinansowanie z funduszu przez okres 2 lat w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem. Regulacje tego rodzaju zostały już usunięte zarówno z ustawy o finansach publicznych oraz z rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W związku z powyższym niezbędne jest ujednolicenie zapisów w tym zakresie.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa