Polski Ład

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 5/2021

1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej, podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zmianie wysokość kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. Zmianom tym sprzeciwiały się organizacje samorządowe wchodzące w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wskazując, że na proponowanych rozwiązaniach JST stracą w ciągu najbliższych 10 lat dochody o wartości 139,5 mld złotych (po uwzględnieniu oferowanego przez rząd wsparcia dla JST).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa