Prawo budowlane

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 5/2021

6 października 2021 r. senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury kontynuowały rozpatrywanie ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja przewiduje możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o powierzchni zabudowy do 70 m2, bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy – domy takie będą mogły być budowane jedynie w procedurze tzw. zgłoszenia wraz z projektem budowlanym.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa