Przepisy antykorupcyjne

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6 / 2023

21 listopada 2021 r. wpłynął do marszałka Sejmu X kadencji poselski (Koalicja Obywatelska) projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wprowadzenia zasady, zgodnie z którą majątki odrębne małżonków najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, jak również wójta, burmistrza, prezydenta miasta, członków zarządu powiatu i województwa, jak również posłów i senatorów będą podlegać ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa