Czy można żądać w trybie dostępu do informacji publicznej akt śledztwa? (2)
„Przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości, dla organów podatkowych wiążące są dane wynikające z ewidencji gruntów”
„Meble do zabudowy są objęte 8 % stawką VAT”
Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT
Kwalifikacja przychodów pełnomocnika z urzędu
Wypłata równoważnika za remont nie następuje w formie decyzji
Według jakich przepisów legalizować samowolę budowlaną?
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r. sygn. akt I OPS 2/13
Czy sołectwa mogą być tworzone na terenie miast?
Odrzucenie skargi Kasacyjnej bez wezwania jest niezgodne z konstytucją
Czy Sąd może wydać wyrok na niekorzyść podatnika, który zaskarżył interpretację podatkową?
Rada Gminy zobowiązana jest do udzielenia informacji publicznej
Rada Gminy zobowiązana jest do udzielenia informacji publicznej (2)
Tymczasowy obiekt budowlany podlega opodatkowaniu
Brak możliwości składania pism elektronicznych do sądów administracyjnych
Rada gminy nie może ograniczać swobody działalności gospodarczej
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt II GPS 3/13
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt II GPS 3/13 (2)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 1250/14.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 1250/14. (2)
Zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego jest aktem j.s.t., który może być zaskarżany do sądu administracyjnego
Kara dla podmiotu korzystającego ze środowiska za brak pomiarów emisji
Skutki rozpoznania wniosku o przeprowadzenie referendum po terminie
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa