PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne

liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 5 / 2023

PGE1023

PGE Dystrybucja, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z ustawą Prawo energetyczne realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z jej zapisami do końca 2028 r.

LZO zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, a do lipca 2031 r. urządzenia będą posiadali wszyscy klienci Spółki, co oznacza wymianę blisko 6 mln urządzeń, wg. harmonogramu:

  • do 31 grudnia 2023 r. – co najmniej 15% liczników – tj. 850 tys. urządzeń,
  • do 31 grudnia 2025 r. − co najmniej 35% liczników – tj. 2 mln urządzeń,
  • do 31 grudnia 2027 r. − co najmniej 65% liczników – tj. 3,8 mln urządzeń,
  • do 31 grudnia 2028 r. − co najmniej 80% liczników – tj. 4,7 mln urządzeń,
  • do lipca 2031 r. – 100% tj. blisko 6 mln liczników.

CO TO JEST LICZNIK ZDALNEGO ODCZYTU?

Licznik zdalnego odczytu to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, wyposażony w funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu. LZO posiada m.in. możliwość zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych, bez konieczności wizyty przedstawicieli spółki w miejscu instalacji licznika.
LZO instalowane przez PGE spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego. Dane pomiarowe, pozyskane z licznika zdalnego odczytu, są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym.

Licznik zdalnego odczytu:

  • umożliwia zdalny odczyt danych pomiarowych, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy, bez konieczności wizyt przedstawicieli PGE Dystrybucja u klientów;
  • umożliwia pomiar energii w dwóch kierunkach, co eliminuje konieczność wymiany licznika w przypadku przyłączenia odnawialnego źródła energii elektrycznej;
  • zapewnia przekazywanie informacji o przerwach w zasilaniu do OSD;
  • umożliwia klientom świadome zarządzanie zużyciem energii, co może prowadzić do oszczędności energetycznych i redukcji ogólnego zużycia energii;
  • umożliwia – na wniosek klienta – udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, po ówczesnym zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z ZASTOSOWANIA LICZNIKA ZDALNEGO ODCZYTU?

LZO umożliwiają dostarczanie szczegółowych informacji o zużyciu energii elektrycznej, co może być pomocne w świadomym gospodarowaniu energią, a tym samym ograniczaniu wydatków, nawet o kilkanaście procent w ciągu roku, poprzez zmianę przyzwyczajeń w zakresie korzystania z energii elektrycznej. Dzięki tym urządzeniom klienci PGE Dystrybucja zyskują możliwość lepszego zarządzania energią, efektywniejsze jej wykorzystanie i tym samym ograniczenie kosztów. LZO zapewniają większy komfort, uniknięcie wizyt przedstawicieli PGE Dystrybucja związanych z lokalnym pozyskiwaniem odczytów, a także możliwość prowadzenia zaawansowanych rozliczeń oraz dostęp do danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Liczniki kupowane i instalowane przez PGE Dystrybucja wykonane są zgodnie z obowiązującymi na obszarze Polski przepisami i posiadają wszelkie certyfikaty i pozwolenia, umożliwiające zastosowanie ich na jej terytorium. Liczniki posiadają deklarację zgodności UE, w tym potwierdzenie zgodności z Dyrektywą 2014/30/UE, dot. kompatybilności elektromagnetycznej. Producent urządzenia potwierdza spełnienie przez dany produkt przewidzianych dla niego norm jakości i bezpieczeństwa, zawartych w dotyczących go regulacjach prawnych Unii Europejskiej, zgodnie z przedłożoną deklaracją „CE”.
PGE Dystrybucja stosuje rozwiązania fizyczne i logiczne w zakresie ochrony infrastruktury pomiarowej. Komunikacja w ramach systemu możliwa jest przez wydzieloną sieć technologiczną PGE Dystrybucja i prywatne punkty dostępowe (docelowo komunikacja z licznikami będzie realizowana poprzez wydzieloną sieć LTE GK PGE). Przesyłane przez licznik zdalnego odczytu dane są szyfrowane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. danych bankowych. Ich przechowywanie odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dostęp do nich jest rejestrowany i ograniczony, aby mieć pewność, że użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem.

W JAKI SPOSÓB PROWADZONE SĄ WYMIANY LICZNIKÓW W PGE DYSTRYBUCJA?

Dla klientów wymiana liczników jest całkowicie bezpłatna. Koszty zakupu, instalacji i uruchomienia LZO oraz niezbędnej infrastruktury są pokrywane przez PGE Dystrybucja. Instalacja LZO odbywa się według ustalonego harmonogramu, z uwzględnieniem liczby urządzeń, które wymagają wymiany w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności w danym roku. Wymiany liczników mogą być realizowane zarówno przez służby PGE Dystrybucja, jak i upoważnionych przez spółkę monterów. Wymiana tradycyjnego licznika na licznik zdalnego odczytu nie powoduje zmiany warunków umowy.

Materiał powstał we współpracy
z PGE Polska Grupa Energetyczna

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa